Analyst Group kommenterar Gabathers samarbete med MINDIG


Gabather, ett forskningsbolag specialiserade inom innovativa neurologiska terapier, inleder ett samarbete med MINDIG för att analysera EEG-data från studier avseende bolagets läkemedelskandidat GT-002. Detta partnerskap markerar ett viktigt steg mot avancerad hjärnforskning och kan potentiellt bidra till betydande framsteg inom behandling av neurologiska tillstånd samt skapa ytterligare evidens avseende studien om bolagets läkemedelskandidat GT-002.

Gabathers samarbete med MINDIG är ett strategiskt och betydelsefullt steg för bolaget och dess läkemedelskandidat GT-002. Genom att kombinera Gabathers expertis inom neurologiska terapier med MINDIGs förmåga att grundligt analysera EEG-data så förväntas detta samarbete leda till djupare insikter om GT-002:s effekter på hjärnan samtidigt som det banar vägen för ett eventuellt marknadsgodkännande.

”Genom att förena Gabathers expertis inom neurologiska terapier med MINDIGs förmåga att noggrant analysera EEG-data, bidrar detta samarbete till en ökad förståelse för effekterna av Gabathers främsta läkemedelskandidat GT-002. En omfattande bearbetning av EEG-data, insamlade under GT-002-studien, är planerad och förväntningarna är att bearbetningen av dessa EEG-inspelningar ska slutföras inom en tidsram om endast två veckor, vilket skulle möjliggöra för Gabather att snabbt integrera resultaten inom bolagets löpande forsknings- och utvecklingsarbete. Detta öppnar också upp för möjligheten att accelerera utvecklingen av innovativa behandlingar där bolagets starka patentportfölj kan utnyttjas till fullo. Användningen av spetsteknologi och partnerskap för att främja bolagets pipeline är en positiv nyhet för patienter, företaget och dess aktieägare”, säger ansvarig analytiker från Analyst Group.