Analyst Group kommenterar EasyFills partneravtal expansion till Australien och Nya Zeeland samt en första leverans


EasyFill AB (publ) meddelade den 14 september att bolaget har tecknat ett partneravtal med Lane Industries, med huvudkontor i Perth, Australien, avseende marknaderna Australien och Nya Zeeland. Partneravtalet avser EasyFills roterande FIFO-hyllsystem: TurnLoader Ambient, TurnLoader MultiDeck och RotoShelf. Den första leveransen avser 56 sektioner TurnLoader, med ett avtalsvärde om över 1 MSEK, med beräknade leverans under oktober månad 2023.

EasyFill har sedan år 2022 antagit en partnerstrategi för att effektivt nå en global marknad genom partners och återförsäljares nätverk. Avtalet med Lane Industries är en del av bolagets partnerstrategi avseende geografisk expansion, detta genom att nu även adressera Australien och Nya Zeeland, där Lane Industries kommer att sälja EasyFills produkter. Lane Industries har närmare 40 års erfarenhet av försäljning och installation av butiksinredning, samt är en etablerad aktör på marknaden i Australien och Nya Zeeland.

EasyFill affärsområde EasyFill med så kallade Turning Shelves, innefattar produkterna TurnLoader™ och RotoShelf® samt den senaste lanserade produkten TurnLoader Ambient. EasyFills produkter bidrar till ökad försäljning, minskat matsvinn och effektivare påfyllning av varor för bolagets slutkunder, vilket i kombination med en optimerad produktexponering utgör ett starkt value proposition för matvarukedjor.

Ansvarig analytiker kommenterar

Partneravtalet med Lane Industries innebär att EasyFill fortsätter exekvera på bolagets uttalade partnerstrategi och stärker ytterligare bolagets goda marknadsposition, vilket dessutom har resulterat i en första leverans från partnern av EasyFills produkter, med ett ordervärde om 1 MSEK. Avtalet är i linje med EasyFills partnerstrategi, vilken inkluderar att knyta an strategiska partnerskap och/eller licensavtal, med ambitionen att rulla ut EasyFills produkter till butikskedjor globalt, vilket möjliggörs effektivt genom partners redan etablerade affärsnätverk. Partneravtalet med Lane Industries validerar den höga efterfrågan globalt, Lane Industries har närmare 40 års erfarenhet av försäljning och installation, samt besitter en etablerad position på marknaden i Australien och Nya Zeeland, vilket förväntas kunna möjliggöra en bredare utrullning till butikskedjor på marknaden. Lane Industries har bland annat pågående projekt med IGA Supermarkets, vilka har över 1 400 butiker i Australien. En annan aktör på marknaden är Woolworths som är etablerade i både Australien och Nya Zeeland och har uppemot 1 000 butiker, samt innehar bland annat varumärket Countdown i Nya Zeeland. Antalet butiker som drivs av IGA Supermarkets och Woolworths påvisar potentialen vid en större utrullning till matvarukedjor, vilket potentiellt skulle innebära betydligt högre ordervärden.” säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Analyst Groups syn på EasyFill som investering

EasyFills verksamhet består av en koncern med tre affärsben: EasyFill, Enjoy Sales och Ebeco, vilka samtliga genererar stabila intäktsströmmar. Analyst Group bedömer att den starkaste tillväxtdrivaren framgent utgörs inom affärsområdet EasyFill med affärsområdets så kallade Turning Shelves, med produkterna TurnLoader™ och RotoShelf® samt genom den senaste lanserade produkten TurnLoader Ambient, vilket ytterligare bekräftas genom det senaste partneravtalet med Lane Industries. Givet marknadens storlek, EasyFills konkurrenskraft och innovativa lösningar inom flertalet affärsområden, samt nuvarande Pre Money-värdering om 23,7 MSEK, motsvarande en P/S-multipel om 0,3x (LTM), anser Analyst Group att rådande emissionsvillkor bjuder in till en attraktiv risk reward.