Emission: EasyFill

 • Aktiekurs
 • 0.21
 • Bransch
 • Industri
 • Lista
 • Spotlight Stock Market
 • Emissionsvolym
 • 23,7 MSEK
 • Teckningskurs
 • 0,2 SEK
 • Teckningsperiod
 • 11 sept – 2 okt
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 48 %
PRIS PER
AKTIE
0,2 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
23,7 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Emission: EasyFill

 • Aktiekurs
 • 0.21
 • Bransch
 • Industri
 • Lista
 • Spotlight Stock Market
 • Emissionsvolym
 • 23,7 MSEK
 • Teckningskurs
 • 0,2 SEK
 • Teckningsperiod
 • 11 sept – 2 okt
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 48 %
PRIS PER
AKTIE
0,2 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
23,7 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Möjlighet att investera i ett bolag som effektiviserar världens största butikskedjor

EasyFill AB (publ) (“EasyFill” eller “Bolaget”) är ett svenskt bolag som använder patenterade innovationer för att öka försäljningen, minska arbetsinsatser och reducera matsvinn inom livsmedelsindustrin. EasyFill utvecklar, patenterar, marknadsför och säljer hyllsystem för kommersiella kylskåp, kyldiskar samt butikshyllor för livsmedel. Bolaget är innovationsdrivet med huvudfokus på att utveckla produkter som förenklar hanteringen av varor i butik och restauranger, där alla produkter som bolaget tillverkar och säljer är patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljningen sker genom företagets egna bolag, genom återförsäljare och tillsammans med tillverkare av läskkylskåp och kylskåpsmöbeltillverkare som i sin tur säljer vidare sina produkter med EasyFills produkter förinstallerade runt om i världen.

EasyFill har tre affärsområden:

 1. EasyFill: utvecklar patenterade hyllsystem för kommersiella kylskåp, kyldiskar samt butikshyllor för livsmedel. EasyFill har under ett antal år utvecklat olika hyllsystem med syfte att minska svinn i butik, skapa stora tidsvinster vid påfyllning samt förbättra exponering av livsmedel i detaljhandeln. EasyFill har två huvudprodukter: RotoShelf® och TurnLoader™ som i olika varianter säljs i Europa, Nord- och Sydamerika, Sydafrika samt delar av Asien. EasyFills innovativa hyllsystem, RotoShelf och TurnLoader, besitter en så kallad ”Först in – Först ut” försäljningsprincip, vilket säkerställer att produkterna med kortast hållbarhet säljs först. Under år 2020 lanserades produkten Turnloader Ambient, vilken är det första FIFO-systemet för produkter som förvaras i rumstemperatur.
 2. Enjoy Sales: adresserar den svenska marknaden där bolaget är en av de ledande importörerna av kommersiella kylskåp inom Sverige till de flesta stora bryggerier, dryckesproducenter och livsmedelsbutiker. Bolagets kunder inom affärsområdet består bland annat av Spendrups, Åbro, Carlsberg, ICA och Axfood. Enjoy Sales är leverantörer av välkända internationella kylskåpstillverkare såsom Frigoglass, Klimasan, Efficold, Husky International och Scandomestic.
 3. Ebeco: utvecklar, producerar och levererar nischade släpvagnar till bilar, samt utgör en strategisk viktig tillverkningsenhet för EasyFills butikinredningssystem. Ebeco är en nischtillverkare av släpvagnar som primärt säljs med specifika funktioner och ändamål, exempelvis släpvagnar till bil som bland annat kan fällas ihop, samt konfigureras till exempelvis båttrailers och ställningsvagnar. Bolagets produkt består bland annat av den hopfällbara släpvagnen WallTrailer, vilken kan fällas ihop och tar därav upp betydligt mindre plats än en traditionell släpvagn.

EasyFills verksamhet består av en koncern med tre affärsben, vilka samtliga genererar stabila intäktsströmmar. Under år 2022 uppgick EasyFills nettoomsättning till ca 110 MSEK och de senaste tolv (12) månaderna (LTM) uppgår nettoomsättningen till ca 85 MSEK, vilket givet Pre Money-värderingen om 23,7 MSEK i samband med företrädesemissionen motsvarar en P/S-multipel om 0,3x, vilket Analyst Group anser vara en låg värdering. Analyst Group bedömer att den starkaste tillväxtdrivaren framgent utgörs inom affärsområdet EasyFill med affärsområdets så kallade Turning Shelves, med produkterna TurnLoader™ och RotoShelf®, och i synnerhet genom den senaste lanserade produkten TurnLoader Ambient. EasyFills produkter bidrar till ökad försäljning, minskat matsvinn och effektivare påfyllning av varor för Bolagets slutkunder, vilket i kombination med en optimerad produktexponering utgör ett starkt value proposition för matvarukedjor. Därutöver får butiker det svårare att hitta personal, vilket förväntas sänka försäljningsbarriärerna för EasyFills hyllsystem. Detta har resulterat i bland annat ett avtal med EDEKA och flertalet marknadstester från globala matvarukedjor. EasyFill besitter därmed en god marknadsposition och i kombination med Bolagets nya partnerstrategi som besitter globala affärsnätverk, förväntas EasyFill nå en global utrullning med Bolagets produkter och därigenom skala upp försäljningen. Affärsområdet Enjoy Sales besitter långtgående kundrelationer med några av Sveriges största bryggerier och förväntas genom marknadsbearbetning och brett produktutbud fortsätta vinna nya nyckelkunder, vilket bäddar för en fortsatt god försäljningstillväxt framgent.

I samband med den pågående företrädesemissionen om cirka 23,7 MSEK har teckningsförbindelser lämnats av ledningen och styrelsen i EasyFill, där styrelseordförande Richard Bagge, styrelseledamoten Håkan Sjölander och VD/styrelseledamoten Tobias Sjölander sammantaget har för avsikt att teckna i emissionen om cirka 7,9 MSEK, motsvarande totalt cirka 33 % av företrädesemissionen. Analyst Group ser positivt på att styrelse och ledning utökar sitt ägande, vilket ingjuter förtroende till att skapa fortsatt aktieägarevärde.

Med hänsyn till marknadens storlek, EasyFills konkurrenskraft och innovativa lösningar inom flertalet affärsområden, samt nuvarande Pre Money-värdering om 23,7 MSEK, motsvarande en P/S-multipel om 0,3x (LTM), anser Analyst Group att emissionsvillkoren bjuder in till en attraktiv risk reward.

EasyFill utvecklar, producerar och säljer som sagt hyllsystem under produktnamnen RotoShelf® och TurnLoader™ med en så kallad ”Först in – Först ut” försäljningsprincip. Under år 2020 lanserades produkten TurnLoader Ambient, vilken är det första FIFO-systemet för produkter som förvaras i rumstemperatur. Genom rotation får man tillgång till baksidan av hyllorna för påfyllning av produkter, vilket minskar matsvinn och effektiviserar butikens påfyllning av varor. FIFO-systemet säkerställer att produkterna med kortast hållbarhet säljs först. EasyFill adresserar en bred marknad, vilken utgörs bland annat av kommersiella tillverkare av kyldiskar och kylskåp, samt återförsäljare som i sin tur vidaresäljer EasyFills produkter till matbutiker, kiosker och bensinstationer globalt.

EasyFills patenterade hyllösningar RotoShelf och TurnLoader möjliggör enklare och effektivare påfyllning av varor eftersom all påfyllning av hyllorna sker bakifrån genom att hyllorna roteras 180 grader till påfyllnadsläge för att sedan enkelt fyllas på bakifrån innan hyllan åter roteras 180 grader till försäljningsläge. Hyllorna i RotoShelf och TurnLoader innehåller silikon och har en framåtlutning om cirka 8 %, vilket gör att en produkt som placeras på hyllan glider mot fronten. Det finns produkter som av olika anledningar inte glider lika bra, varför EasyFills egenutvecklade rullbanor och pushers kan användas så att produkten glider eller skjuts mot fronten. Detta ökar försäljningen av varor, minskar svinn och leder därtill till lägre personalbehov.

Kundnyttan summeras till följande:

 • Effektivare påfyllning av varor som medför minskad tidsåtgång vid påfyllning med upp till ca 50–70 % (påfyllningstiden i % varierar beroende på produkt).
 • Ökad försäljning genom att den produkt kunden ska handla alltid står längst fram på hyllan eftersom hyllan lutar framåt. Studier har visat att välexponerade varor säljer 15–20 % mer än varor på standardhyllor.
 • 40–50 % minskat svinn från passerat bäst före datum tack vare först in – först ut principen.
 • Optimerad produktexponering.

EasyFill tecknade under år 2022 ett samarbetsavtal med EDEKA GmbH, vilket innebär att EDEKA-gruppen genomför en marknadsinsats avseende EasyFill och EasyFills produkter, för att skapa större varumärkeskännedom samtidigt som de blir tillgängliga för samtliga butiker i Edeka-kedjan genom ett nytt avtal. Edeka är en av Tysklands ledande livsmedelsbutikskedja med cirka 4 100 butiker, vilket innebär en stor möjlighet vid utrullning av EasyFills produkter i hela matvarukedjan. Samarbetsavtalet har även inneburit att butiken EDEKA Schmoll i Kassel, Tyskland, har installerat 133 sektioner för 16 olika matvarukategorier, vilket innebär att utöver att hantera EasyFills vanliga produktkategorier, exempelvis läsk och juice, så hanteras även kategorier som chips och choklad via EasyFills hyllsystem. Butiken utgör därmed en konceptbutik för EasyFill, samtidigt som samarbetet med EDEKA utgör en kvalitetsstämpel, vilket förväntas ge ringar på vattnet.

Affärsområdet Enjoy Sales riktar sig mot den svenska marknaden som en av de ledande aktörerna av kommersiella kylskåp. Affärsområdet levererar varumärkesanpassade kylskåp, vilka riktar sig mot de större bryggerierna, dryckesproducenterna och levemedelsbutikerna. Enjoy Sales besitter en stark marknadsposition på den svenska marknaden och har idag kunder som Spendrups, Åbro, Carlsberg, ICA och Axfood, för att nämna några. Sedan år 2022 har affärsområdet uppvisat en stark försäljning, varav affärsområdets omsättning uppgick till cirka 46 MSEK under helåret 2022 och cirka 26 MSEK under H1-23. Den starka försäljningen år 2022 förklaras av en ökad efterfrågan efter covid 19-pandemin, från bland annat restauranger och barer.

Gällande Ebeco så har bland annat produkten WallTrailer utvecklats, vilket är en släpvagn för personbilar som även kan fällas ihop och konfigureras till en båttrailer. Ebeco äger en fabrik i Slovakien som apportförvärvades år 2017 för att bland annat tillföra tillverknings- och utvecklingsresurser för affärsområdet och skapa synergier. Idag utgör Ebeco en strategiskt viktigt utvecklings- och tillverkningsenhet för EasyFills butikinredningssystem, vilket bidrar till produktutveckling och stärker produktionskapacitet inom affärsområdet EasyFill. En av Ebeco viktigaste kunder är MobiHeat vilka utgör ett bra komplement till tillverkningen av EasyFills hyllsystem. MobiHeat är en tillverkare av mobila värmeverk, där Ebeco i samarbete med MobiHeat utvecklat tre olika storlekar på släpvagnar där värmeaggregat monterats på vagnarna.

Marknaden för Ebecos egenutvecklade och egenproducerade släpvagnar är fokuserad på Europa med återförsäljare i tio länder, samt försäljning till Australien. Affärsområdet har genom innovationskraft och produktutbud framgångsrikt etablerat online-försäljning, bland annat i Slovakien och i Sverige. Under helåret 2022 uppgick affärsområdets omsättning till cirka 52 MSEK och för H1-23 uppgick omsättningen till cirka 15 MSEK. Genom fokus på fortsatt innovationskraft och marknadsföring på nischinriktade släpvagnar förväntas Ebeco möta marknadens behov och leverera på marknadens efterfrågan.

Marknaden för EasyFills produkt- och affärsområde utgörs av världsmarknaden för kyldiskar för kylda livsmedel och kommersiella kylskåp för drycker samt marknaden för torra varor som enligt bolagets bedömning normalt upptar överstigande 80 % av en livsmedelsbutiks yta. För att nå denna marknad har Bolaget utvecklat TurnLoader Ambient, som har funnits på marknaden de senaste åren och under år 2022 fick EasyFill den första större installation av TurnLoader Ambient i Tyskland. TurnLoader Ambient är gjord för torra och icke-kylda varor, vilket breddar den adresserbara marknaden och förväntas utgöra en tillväxtdrivare genom befintliga kunder och samarbeten. EasyFills produkter adresserar stora aktörer och välkända varumärken såsom Coca Cola, PepsiCo, Carlsberg och butikskedjor som ICA och Coop i Sverige, samt Aldi, EDEKA och Rewe i Tyskland. Därutöver utgörs marknaden av stora internationella kedjor så som exempelvis franska kedjorna Carrefour och Auchan, samt bensinstationskedjor som Shell och Circle K.

Bolaget säljer sina produkter via tre olika marknadskategorier:

 1. Tillverkare och återförsäljare (kylskåp- och kylmöbeltillverkare såsom Frigoglass, Carrier, Arneg, Exkal, Viessmann med fler samt tillverkare och återförsäljare av butiksinredning såsom HL Display, ITAB, Wanzel, Umdasch, Hestra med fler).
 2. Varuproducenter och bryggerier (av exempelvis läsk, vatten, mejeri såsom Spendrups, Coca Cola, PepsiCo och liknade både nationella och internationella varumärken samt varumärken som Procter & Gamble, Unilever, Nestlé med fler).
 3. Butiker (kedjor och sammanslutningar såsom ICA, Carrefour, Walmart och Edeka med fler).

Affärsstrategin är tvådelad där EasyFill antingen samarbetar direkt mot tillverkare eller via efterfrågan av varuproducenter eller butiker samt butikskedjor, vilka implementerar bolagets produkter i redan befintliga system, eller att EasyFills lösningar efterfrågas i samband med beställning av nya kylar, kyldiskar och butiksinredning. EasyFill säljer för närvarande bolagets produkter i Europa, Sydafrika och Nord- och Sydamerika samt delar av Asien.

Dessa analyser, dokument eller annan information härrörande AG Equity Research AB (vidare AG) är framställt i informationssyfte, för allmän spridning, och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analyserna är baserade på källor och uppgifter samt utlåtanden från personer som AG bedömer tillförlitliga. AG kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Alla estimat i analyserna är subjektiva bedömningar, vilka alltid innehåller viss osäkerhet och bör användas varsamt. AG kan därmed aldrig garantera att prognoser och/eller estimat uppfylls. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från AG eller personer med koppling till AG, alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och information härrörande AG är avsett att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. AG frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande AG.