WirTek logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

WirTek är ett IT-bolag. Bolagets verksamhet är inriktad mot utveckling av mjuk- och hårdvarulösningar som berör webb, mobil- samt integrerade helhetssystem. Verksamhet innehas på global nivå, med störst närvaro inom Norden och Europa, där kunderna huvudsakligen består av små – och medelstora företagskunder. WirTek grundades 2001 och har sitt huvudkontor i Aalborg.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.