Windon Energy Group logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Windon är en systemleverantör av hela solcellssystem, vilket innefattar ett helt system med allt som behövs för en komplett installation av en solcellsanläggning. Produktportföljen består av solcellspaneler, växelriktare, batterilagringssystem och ett patenterat montagesystem. Därtill är Windon exklusiv distributör av den unika vindturbinen RidgeBlade i Sverige och Norge. Affärsmodellen är B2B där försäljning av solcellsanläggningarna sker till installatörer. Således agerar Windon som en ren producent snarare än en installatör. Windon förvärvades i maj år 2023 av HODL SPAC Europe, vilka har varit noterade på Spotlight Stock Market sedan år 2022.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.