TCECUR logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

TCECUR Sweden AB (”TCECUR” eller ”Koncernen”) är en teknik-orienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter av leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av 11 dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet, som levererar säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar samt agenturer från världsledande producenter. Koncernen består av TC Connect AS i Norge, TC Connect Sweden AB, RF Coverage AB, LåsTeam Sverige AB, Mysec Sweden AB, Lamport Sweden AB, Automatic Alarm i Stockholm AB, Access World Technic AB, Kungslås AB, Sectragon AB och Sectragon International AB.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.