Seamless Distribution Systems logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Seamless Distribution Systems AB (”SDS” eller ”Bolaget”) levererar innovativa lösningar för digitalisering av försäljning och distribution av digitala och fysiska produkter till primärt telekomoperatörer i bl.a. Afrika, Mellanöstern, Amerika och Asien. Bolaget är verksamt i 60 länder, hanterar mer än 15 miljarder transaktioner årligen och når över 1,2 miljarder abonnenter. Under åren 2018-2019 genomförde SDS två omfattande förvärv, vilka medförde synergier som successivt har realiserats. Ytterligare ett förvärv slutfördes under Q2-21, ett Big Data Analytics-företag vid namn Riaktr, som stärker produkterbjudandet och ökar tillväxten såväl som lönsamheten. SDS är noterade på First North Stockholm sedan juli år 2017.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.