Realheart logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Varje år dör fler än 2 miljoner människor av hjärtsvikt och endast 7 000 erhåller en hjärttransplantation. Problemet är omfattande och idag finns inga hållbara alternativ för artificiella hjärtan. Realheart är med sin patenterade produkt ensamma om att prestera ett pulserande blodflöde likt kroppens eget hjärta där bolagets målsättning är att påbörja produktlansering av sitt totalt artificiella hjärta under år 2025.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.