Qlosr Group logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Qlosr Group AB (”Qlosr” eller ”Bolaget”) är en helhetsleverantör av IT-lösningar som säljer och levererar paketerade prenumerationstjänster inriktat mot friskolor, offentliga sektorn och SME-företag. Största delen av verksamheten bedrivs på den svenska marknaden och består av paketerade IT-tjänster inom arbetsplats, nätverk och serverdrift. Bolagets primära målgrupper utgörs av verksamheter i storleken 10-300 användare, offentliga sektorn samt den privata skolsektorn med fokus på större nationella skolkoncerner. Qlosr noterades på Nordic SME under Q2-21 genom ett omvänt förvärv.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.