MTI Investment logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

MTI Investment är ett nordiskt investmentbolag. Bolaget har som syfte att investera i östafrikanska små och medelstora företag inom sektorerna bostadsbyggande, avfallshantering, kosmetik och mejeri. Bolagets vision är att skapa värdetillväxt genom substansvärdetillväxt. MTI Investment grundades år 2014 och har sitt huvudkontor i Danderyd, Stockholm.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.