Analyst Group kommenterar MTI Investments nya aktieägarlån till AML Finance Limited


MTI Investment SE (”MTI” eller ”Bolaget”) meddelade den 30 april 2024 att Bolaget, genom dotterbolaget MTI Advisory Limited, har ingått ett avtal med AML Finance Limited om att tillhandahålla ett aktieägarlån i tanzaniska shilling, motsvarande 500 tUSD. Lånet har en löptid om tre år med en räntesats om 19 % och har som syfte att stödja AML Finance Limiteds expansion i Tanzania. Aktieägarlånet innehåller även möjlighet till konvertering till aktier i AML för en Pre-money värdering om 24,3 mdTZS, motsvarande 9,4 MUSD, efter att lånet har löpt ut.

Lånet inkluderar även bestämmelser för säkerhet och personligt grantiasvar av främjaren i syfte om att säkerställa Bolagets intressen. AML Finance Limited kommer pantsätta bolagets tillgångar som säkerhet för lånet, vilket säkerställer ansvarsskyldighet och följandet av avtalsvillkoren.

AML Finance Limited är ett tanzaniskt finansinstitut som är specialiserade på mikrofinansiering. AML erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster, såsom lån och försäkring, som är skräddarsydda för behoven av små- och medelstora bolag. AML stödjer sektorer såsom transport och logistik, handel, skolor, byggindustrin samt hotellbranschen. Entreprenörskap i Tanzania har ökat under de senaste åren genom regeringens initiativ om att förbättra landets utbildning och finansiella läskunnighet, vilket har ökat efterfrågan på mikrolån till små- samt medelstora bolag. AML har under räkenskapsår 2023 uppnått en vinsttillväxt om 27 %, en tillväxt av utgivna lån om 30 % samt en avkastning på eget kapital (ROE) om 25 %.

Analyst Group syn på MTI:s låneavtal med AML

Aktieägarlånet representerar inte bara en möjlighet till god avkastning om åtminstone 19 %, utan markerar även ett betydande steg i Bolagets strategiska skift mot att fokusera på större bolag med stabila kassaflöden. Dessutom påvisar lånet Bolagets ökade försiktighet vid investeringar samt positionerar Bolaget väl för att kapitalisera på den växande mikrofinanssektorn i Tanzania.  AML Finance Limited är en etablerad verksamhet med god lönsamhet vilket förväntas resultera i stabila kassaflöden med höga marginaler för MTI. Bolaget handlas i skrivande stund till en kurs om 1,65 SEK och innehar ett substansvärde om 3,79 SEK per aktie, vilket motsvarar en substansrabatt om 56,4 %, varför Analyst Group ser en betydande uppsida i aktien.