Maven Wireless logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Genom egenutvecklade och patenterade produkter erbjuder Maven Wireless AB ett heltäckande DAS-system (distribuerat antennsystem), vilket återskapar signaler med maximal bandbredd, och distribuerar kapaciteten i mobilnätet och förbättrar därigenom radionätverkets prestanda och tillgänglighet. Maven är idag ensamt på marknaden om att erbjuda ett heltäckande DAS-system med inomhus- och tunneltäckning för alla operatörer, samtidigt som det dessutom är anpassat för 5G. På kundlistan återfinns bl.a. Telenor och den österrikiska motsvarigheten till Trafikverket, ÖBB, med vilka Maven har ramavtal.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.