JonDeTech logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

JonDeTech Sensors är ett teknikbolag. Bolaget är en utvecklare av infraröda sensorer som används för kontaktlös mätning av temperatur och värmeflöden. Bolagets teknik är patenterad och används i konsumentelektronik, medicinteknik samt industri. Exempel på produkter där bolagets teknik används inkluderar överhettningsskydd, personlig skyddsutrustning, samt sensorer för närvarodetektion. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.