Irisity logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Irisity AB (publ) verkar inom marknaden för intelligent kameraövervakning. Bolaget säljer sin molnbaserade mjukvara IRIS™ till säkerhetsindustrin inom både privat och offentlig sektor, vilken integreras med övervakningskameror. Genom att använda AI och proaktiva självlärande algoritmer kan mjukvaran identifiera mänskligt beteende på långt avstånd under alla ljusförhållanden och minska antalet falsklarm vid skyddsobjekt med i genomsnitt 99,9 % enligt Bolaget, vilket medför att säkerhets och bevakningsindustrin kan minska antalet anställda med i snitt 50 %. Irisity har varit noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan år 2013.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.