Huddlestone logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Huddlestock Fintech är verksamma inom IT-branschen. Bolaget är specialiserade mot digitala lösningar för finansmarknaden. Utbudet är brett och inkluderar exempelvis lösningar för finansiell rådgivning, rapportering och uppföljning av handel och utveckling. Kunderna består av små- och medelstora finansaktörer, runtom den nordiska marknaden.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.