Green Apps Technologies logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Green Apps Technologies är ett ed-techbolag som vill sprida kunskap och underlätta för människor att välja naturlig hälsa och en hållbar livsstil. Bolaget består av flera varumärken och onlineplattformar inom områdena content, föreläsningar och utbildningar. Samtliga plattformar byggs skalbara för en internationell marknad.