Greater Than

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Greater Than AB är ett teknologiföretag som utvecklat AI som predikterar frekvens och kostnader för bilskador, vilket hjälper försäkringsbolag med bättre prissättning av premier, smartare vägar att skapa kundlojalitet och selektiv nyförsäljning. Baserat på företagets spetskompetens inom AI säljer Greater Than produkterna Enerfy Risk Portfolio Tracker, Enerfy Loyalty och Enerfy Insurance lösningar såsom Enerfy PHYD. Därtill tjänster som appar för bildelning, fordonsparker, biluthyrning och  driver gamification. Greater Than samarbetar med försäkringsföretag som TRYG, MS First Capital och Zürich och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.