Cline Scientific logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Cline Scientific utvecklar cancerdiagnostik och stamcellsterapier. Bolaget genomför utvecklingsprojekt via samarbeten med läkemedelsföretag och akademiska forskningsinstitutioner på global basis. Bolagets patenterade teknologi används i cellbaserade produkter och processer för att driva Life Science projekt till och genom klinisk fas. Cline har huvudverksamhet i Göteborg och grundades 2012 som ett resultat av ett långt forskningsprojekt inom yt-nanoteknologi. Sedan 14 juni 2021 handlas aktien på Nasdaq First North.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.