Cline Scientific logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Cline Scientific utvecklar avancerad cancerdiagnostik och regenerativ medicinbehandling. Under de senaste åren har Cline fokuserat starkt på cancerforskning och nya metoder för att mäta tumörcellernas migrationsbeteende, vilket ger en förutsägbar indikator på metastaser. Cline fortsätter att stärka sitt FoU-arbete genom gemensamma samarbeten inom cancer- och stamcells-fältet, samtidigt som de tillhandahåller sina egna nanoteknologi-produkter för att hjälpa forskare som arbetar med biovetenskap. Sedan 14 juni 2021 handlas aktien på Nasdaq First North.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.