Cedergrenska logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Cedergrenska är en utbildningskoncern som bedriver utbildning för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar. Skolorna omfattar förskolor, grundskolor, gymnasium samt yrkeshögskolor. Bolaget fokuserar på pedagogisk utbildning där störst verksamhet återfinns inom Stockholmsområdet. Cedergrenska har sitt huvudkontor i Stocksund.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.