Arctic Blue Beverages logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Arctic Blue Beverages är ett finskt dryckesföretag som grundades år 2017, vilka säljer hantverksmässigt tillverkade drycker såsom gin, likörer och tonic, gjorda på naturliga finska ingredienser. Bolagets huvudprodukt är gin, ur ett globalt perspektiv bedöms gin-marknaden vara ett av de snabbast växande segmenten på den globala spritmarknaden. Bolaget investerar i internationell export och dess produkter säljs bland annat i Finland, Sverige, Kanada, Japan och Australien. Produkterna säljs främst via distributörer, både i traditionell handel och via e-handel. Arctic Blue Beverages är börsnoterade på Nasdaq First North Growth Market sedan år 2022.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.