Amido logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Med Amidos tjänst har fastighetsföretag koll på alla sina digitala nycklar för passersystem. Bolaget ser även till att räddningstjänst, ambulans, paketleverans och andra som behöver tillträde till fastigheter får det automatiskt. Tjänsten erbjuds som Software as a Service (SaaS) där kunder betalar per månad baserat på hur mycket de använder systemet.

Amido har idag två affärsområden, Alliera och DAX. Beträffande tjänsten Alliera så är kunderna bostadsfastighetsbolag, fastighetsbolag, industrier, universitet, kommuner och landsting över hela Sverige. När det kommer till DAX så riktar den sig mot alla tredjeparts-aktörer som behöver komma in i en fastighet, exempelvis blåljuspersonal och speditörsbolag.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.