Amido logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Amido är en svensk mjukvaruleverantör grundat år 2008. Bolagets två huvudsakliga tjänster möjliggör integrering av flera passersystem till en centraliserad plattform där mjukvaran effektiviserar och förenklar hanteringen av digitala lås och nycklar. Amidos administration av passersystem är avsedd för fastighetsbolag, företag och offentliga verksamheter i Sverige och Norden, men har påbörjat en internationell expansion, där majoriteten av intäkterna härstammar från kunder inom fastighetssektorn. Idag använder 20 % av Sveriges kommun- och regionanställda Amidos lösningar och Bolaget har 32 anställda samt är noterade på Spotlight Stock Market sedan december år 2019.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.