Abelco Investment Group logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

Abelco Investment Group AB (”Abelco” eller ”Bolaget”) är ett investmentbolag som investerar i digitaliserade tillväxtbolag vars primära fokus är inom vertikalerna Gaming/E-sport, E-handel och Fintech. Abelco ämnar ge bolagen de investerar i verktyg och expertis vilket bidrar till att vidareutveckla deras verksamhet och skapa rätt förutsättningar för en attraktiv exit, exempelvis genom en IPO. Därtill kan Abelco starta egna bolag för att uppnå synergier med redan existerande nätverk för att nå ut till en specifik kundkrets eller bransch där Bolaget ser utvecklings- och tillväxtpotential. Abelcos aktie är noterad på NGM Nordic SME sedan 2017. För mer information, se www.abelco.se.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.