EPTI logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

EPTI AB (”EPTI” eller ”Bolaget”) grundades 2017 och investerar kapital samt operativt stöd till bolag, entreprenörer och grundare för att därigenom bygga marknadsledande innovativa företag. Bolagen i EPTI:s portfölj återfinns inom segmenten Gaming, Fintech, Marketplace, SaaS samt Services. Idag har EPTI en portfölj bestående av 26 bolag, varav de majoritetsägda bolagen omfattar sammanlagt cirka 200 medarbetare i sju länder runt om i Europa. Under augusti 2021 ingick EPTI och Invajo Technologies AB en avsiktsförklaring gällande ett omvänt förvärv av EPTI för notering på Nasdaq First North Growth Market, vilket förväntas genomföras under fjärde kvartalet år 2021.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.