NOSIUM Q4-22


Står inför ett spännande 2023

NOSIUM har inlett 2023 med full fart och kommunicerat ett flertal spännande nyheter. I skrivande stund består NOSIUMs portfölj av totalt 11 innehav och framgent handlar det fortsatt om att optimera synergierna mellan dels befintliga portföljbolag, dels hos potentiellt nya investeringar framgent. Med hänsyn till senast aktuell information om rådande portföljbolags värderingar, egna estimat, befintlig balansräkning och förväntad utveckling under resten av året, härleder vi i denna analysuppdatering ett värde per aktie om 2,0 kr (1,5) i ett Base scenario.

  • Fortsatt lågt värderat

Vid utgången av december uppgick moderbolagets eget kapital till 30,8 MSEK, vilket kan ställas i relation till vinsten om 11,6 MSEK för helåret 2022. Det motsvarar en ROE om hela 38 %, vilket är en minst sagt bra prestation. Förvissa utgör merparten av nettovinsten en tidigare försäljning av aktier i ett av portföljbolagen, vilket således är en form av engångshändelse. Likväl kan vinsten ställas i relation till nuvarande börsvärde om ca 30 MSEK, vilket innebär ett P/E-tal om 2,6x.

  • Framgångsgården blir ett renodlat fastighetsbolag

Framgångsgården kommer under Q1-23 att bli ett renodlat fastighetsbolag med inriktning mot att förvärva fastigheter som lämpar sig för retreats och konferenser. Uppdelningen sker under februari 2023 och alla avtal förväntas vara på plats per den 31 mars 2023. I termer av värdering utgår vi i dagsläget från det befintliga marknadsvärdet av Framgångsgårdens fastighetsportfölj om 16,6 MSEK, och skuldsättning om
3,5 MSEK. Detta ger således ett substansvärde om 13,1 MSEK.

  • Startar ett ”hotels.com” – fast för retreats

Retreat Sverige är ett techbolag som fokuserar på att förmedla retreats- och konferensverksamheter via en egenutvecklad bokningsplattform. Bolaget kommer initialt att kunna styra företag och intressenter till Framgångsgårdens retreats, för att senare under 2023 gå bredare och marknadsföra plattformen mot olika arrangörer och influencers runtomkring i Sverige. Dessa kommer kunna synliggöra sina retreats på Retreat Sveriges plattform, varpå intressenter kan göra sin bokning direkt via hemsidan. För Retreat Sverige genererar det en förmedlingsavgift, en affärsmodell som påminner om t.ex. hotels.com och Expedia.

  • Vi höjer värderingsintervallet

Vår Sum-of-the-Parts-analys, där vi värderar respektive portföljbolag i sin helhet, visar fortsatt på att NOSIUM är undervärderade. Utifrån 1) de marknadsvärden som vi kunnat observera i samband med tidigare kapital- och transaktionsrundor, såväl som 2) egna estimat med tillämpad multipel, härleder vi en värdering av NOSIUM om 2,0 kr (1,5) per aktie i ett Base scenario, vilket utifrån senaste stängningskursen innebär att NOSIUM handlas till en värderingsrabatt om 60 %.