Green Apps Technologies


Ett naturligt val

Green Apps Technologies AB (”GAT” eller ”Bolaget”) är ett ed-techbolag som underlättar för människor att välja naturlig hälsa och en hållbar livsstil. Genom de tekniska plattformarna erhåller GAT en kombination av engångs- och återkommande intäkter, där bredden i antalet intäktsströmmar resulterar i riskdiversifierade kassaflöden. Under år 2022 är siktet inställt på att lansera fler plattformar och genomföra en IPO, samtidigt som möjligheten för ytterligare förvärv finns. Därefter, från år 2023 och framåt, är planen att påbörja den internationella expansionen. Med hänsyn till befintliga värdedrivare estimerar vi att GAT kan öka sin omsättning organiskt till 18 MSEK år 2022, vilket utifrån tillämpad målmultipel resulterar i ett värde per aktie om 1,8 kr i ett Base scenario.

  • Den globala hälsorörelsen är här för att stanna

Enligt McKinsey (2021) estimeras den globala hälso-marknaden uppgå till en storlek om hela 1,5 triljoner dollar (!), med en årlig tillväxt om 5-10 %. En målgrupp inom denna marknad kan definieras som s.k. LOHAS1, vilka inom enbart Europa uppskattas utgöra ca 20 % av den totala befolkningen. LOHAS estimeras spendera omkring 500 miljarder dollar årligen på LOHAS-relaterade tjänster och produkter, vilket gynnar en aktör likt Green Apps Technologies.

  • Hög skalbarhet vid stigande volym

GAT:s intäktsmodell är fördelad på olika plattformar, där den gemensamma nämnaren är god skalbarhet som resulterar i höga bruttomarginaler vid stigande försäljning. Än så länge är GAT:s hemmamarknad Sverige, men under år 2023 är tanken att inleda en internationell expansion. Fram tills dess räknar vi med att Bolaget har hunnit lansera sin tredje plattform, Green Life Talk (”GLT”), och att ytterligare företagsförvärv potentiellt kan ha genomförts.

  • Fler förvärv och plattformar på gång

Vad gäller förvärv är det något GAT letar efter kontinuerligt, där t.ex. en större andel av Holistic Health Academy (”HHA”) förvärvades under inledningen av år 2022. Målbilden framgent är att identifiera företag som kan passa in i den befintliga organisationen och skapa intäkts- och/eller kostnadsmässiga synergier. Utöver förvärv är GAT:s ambition att organiskt lansera fler tekniska plattformar, vilket skulle resultera i ytterligare intäktsströmmar.

  • Sikte inställt på IPO

Kapitalanskaffningen om 4 MSEK under Q4-21 och investeringen i HHA har varit viktiga steg i ledet mot att genomföra en IPO under 2022. Vid en framgångsrik notering av aktierna finns utrymme för accelererad tillväxt vilket kan komma att återspegla sig i bolagsvärderingen.