Blick Global Group


Blickar mot spännande tider

Blick Global Group AB (”Blick Global” eller ”Bolaget”) är en förvärvsinriktad koncern inom iGaming. Koncernen är idag verksamma genom två affärsben: Spelutveckling, bestående av spelstudion Oregon Main Interactive (”OMI”) och Digital Marknadsföring, bestående av Wiget och det nyligen förvärvade Brand Legends. Befintliga dotterbolag är förhållandevis okänsliga mot rådande konjunkturläge vilket kombinerat med förväntade intäktssynergier mellan Wiget och Brand Legends, samt ytterligare förvärv, förväntas resultera i en lönsam tillväxt för koncernen. Utifrån en estimerad omsättning om 35 MSEK år 2023, exklusive potentiella förvärv, och en tillämpad EV/S-multipel om 2,0x, härleds ett potentiellt nuvärde per aktie om 0,12 kr i ett Base scenario.

  • Intäktssynergier är att vänta

Tidigare i år förvärvades Brand Legends, vilka erbjuder skydd till kunders organiska söktrafik relaterade till dess varumärken, vilket innebär att varumärket får en högre relevans och placering i sökresultat. Då Brand Legends och Wiget erbjuder tjänster som kompletterar varandra väl, samt att Brand Legends har en effektiv sälj-organisation, möjliggörs merförsäljning och intäktssynergier. Totalt sett estimerar Analyst Group en omsättning om 35,2 MSEK år 2023, motsvarande en CAGR om 45,9 % från år 2021.

  • Fotbolls-VM utgör en katalysator

Med de stora europeiska fotbollsligorna igång, i kombination med ett stundande Fotbolls-VM med start i november, förväntas Blick Global generera en omsättning om 9,2 MSEK under Q4-22, vilket summerar till en total omsättning om 24,8 MSEK för år 2022. Utöver en ”kortsiktig effekt” förväntas även Fotbolls-VM leda till att Bolaget attraherar en större mängd nya kunder vilket bidrar till att omsättningen kan fortsätta växa även under kommande kvartal.

  • En marknad med stor potential

Blick Global är verksamma på två marknader: iGaming och Digital Marknadsföring, vilka förväntas växa med en CAGR om ~12 % respektive ~14 % fram tills år 2030, för att då nå ett kombinerat marknadsvärde om ~330 mdUSD. Med god strukturell tillväxt på Bolagets marknader har Blick Global rätt förutsättningar för att organiskt kunna öka sin försäljning såväl som lönsamhet. Fler förvärv kan även komma att bidra ytterligare.

  • Motiverat värde om 0,12 kr per aktie

Genom en relativvärdering härleds en EV/S målmultipel om 2,0x på 2023 års estimerade omsättning om 35,2 MSEK, vilket indikerar ett Enterprise Value om 70,4 MSEK. Med dagens kapitalstruktur motiveras därmed ett potentiellt nuvärde om 0,12 kr per aktie.