Intervju med Windon Energy Groups VD Henrik Karstensen