Intervju med Transfer Groups VD Pernilla Jennesäter