Intervju med Tor Einar Norbakk VD på Svenska Aerogel