Intervju med Obducats styrelseordförande Patrik Lundström