Intervju med Waystream Groups VD Fredrik Lundberg


2023-06-08


VD Fredrik Lundberg

För de som inte tidigare har hört talas om Waystream, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Waystream är ett tech-bolag som hjälper stadsnät, operatörer och fastighetsbolag att bygga nästa generations fibernät. Bolaget grundades 2001 men avknoppades 2012 och har idag huvudkontor i Kista samt personal i Sverige, Tyskland, Kina och Indien. Vi utvecklar både hård- och mjukvara för robusta och hållbara access-switchar, vilka används för att sammankoppla kabelanslutna nätverk till ett fibernät. Förenklat så har de flesta lägenheter och kontor i Sverige en fiberanslutning, och för att koppla upp flera användare mot samma fiberanslutning krävs en access-switch, vilket vi erbjuder. Vi adresserar FTTH (fiber-to-the-home) marknaden och har idag drygt 140 kunder i Europa med en majoritet av dessa i Norden.

Vilka trender och drivkrafter i samhället ser du gynnar er framgent?

Internet och en snabb uppkoppling blir allt viktigare. Det lanseras kontinuerligt nya tjänster som kräver internetanslutning, samtidigt som kravbilden på denna anslutning hela tiden blir högre och högre. Allt fler användare jobbar hemifrån som en följd av Covid-19 och internet har nu blivit än mer affärskritiskt för många, vilket sammantaget gör att fiber och internet har blivit ett grundfundament. Vidare ställer EU krav på att samtliga hushåll ska ha tillgång till en gigabit internet 2030, vilket innebär att man ska fibrisera hela Europa. Många miljoner hushåll ska alltså anslutas till fiber och därmed finns en extrem tillväxtpotential i marknaderna som vi riktar oss mot. Till sist möter marknadsledaren Huawei motgångar i länder som Sverige och USA på grund av säkerhetspolitiska skäl, vilket gynnar oss.

Ni tecknade i slutet av 2022 ett ramavtal med Telia, vad innebär det för er och vilka möjligheter ser ni att detta avtal kan medföra?

Telia är Nordens största bredbandsleverantör och vi befinner oss nu i en testfas där Telia utför rigorösa tester för att säkerställa att våra lösningar fungerar i deras miljö. Utöver att det finns enorm potential i affären, finns det även ett stort referensvärde i att Telia väljer Waystream som leverantör.

 Stora delar av världen befinner sig fortsatt i en digitaliseringsfas, vad är er strategi och edge för att kapitalisera på den starka tillväxten i marknaden?

Vi har utökat vår försäljnings- och marknadsavdelning, startat bolag i Tyskland och anställt ett nytt lokalt team där. Samtidigt jobbar vi med kunddriven utveckling där vi säkerställer att vår produkt har den funktionalitet som kunden kräver. Detta gör att vi kan vinna nya kunder, som exempelvis Telia och Willy.tel, och därigenom växa ytterligare genom referensförsäljning. Vi jobbar väldigt nära med våra kunder och har lyckats upprätthålla ett kundbortfall (churn) om 0 %, men ingen nyförsäljning sker av sig självt och därför satsar vi nu på att synas mer för att få fler kunder att testa våra produkter.

Vad har Waystream för mål på kort- och medellång sikt och vad ser du som de största utmaningarna framgent?

Våra finansiella mål är att växa 10–15 % årligen med ett rörelseresultat om 15–20 % och sammantaget fördubbla omsättningen på 3–5 år, räknat från år 2021. Vidare är vårt mål att vinna nya kunder inom samtliga av våra segment och bibehålla vårt låga kundbortfall, som sagt för närvarande är 0 %.

Samtidigt är vi ett mindre bolag som påverkas ganska hårt av exempelvis försenade leveranser, vilket skapar slagighet i intjäningen mellan kvartal. Därutöver ser vi en nedgång i nybyggnation av fastigheter vilket innebär en temporär minskning av antalet fastigheter som ansluts till fiber. Men även om vi påverkas av det generella marknadsläget, är vår ambition att fortsätta växa genom att vinna nya kunder och därigenom uppvisa jämnare intjäning.

Kan du nämna tre anledningar till varför Waystream är en bra investering idag?

  • Vi är ett litet tillväxtbolag med fin lönsamhet på en marknad som växer kraftigt.
  • Vi har ett starkt produkterbjudande och en skicklig säljavdelning, och är därmed väl positionerade att möta tillväxten på marknaden.
  • Vi har en bra kundbas samt befintliga ramavtal som möjliggör för oss att växa in i en ny kostym, vilket har potentialen att skapa ökat aktieägarvärde på längre sikt.