MedicPens VD Fredrik Westman


2018-04-17


Fredrik Westman

Vi märker av detta intresse eftersom vårt system har möjlighet att lösa en hel del problem, inte minst effektivisera vården och samtidigt öka patienternas självbestämmande.

För de som inte tidigare har hört talas om MedicPen, kan du berätta lite mer om vilka ni är, vad ni gör och vilka marknader ni adresserar?

MedicPens produkter är till för att förbättra följsamhet och övervakning vid medicinering. Att problem finns inom området och att behovet av förbättring är stort är det ingen tvekan om eftersom felmedicinering leder till sjukhusvistelse, intensivvård och försämrad hälsa. Vidare så måste vården och omsorgen, oavsett världsdel, effektiviseras. Detta är stora problem som finns i alla världsdelar. Det finns alltså enorma möjligheter och samhällsbesparingar eftersom vårt system kan minska felmedicineringen och effektivisera vården och omsorgen. Detta bekräftas av våra kontakter med aktörer i Skandinavien och Europa, USA, Australien, Kina och andra marknader.

Kan du berätta om Medimi-systemet? Vad ingår i det och vad är typkunden som detta system riktar sig mot?

Vi har de senaste åren tagit fram en produkt, Medimi®Smart, som tillsammans med en internetlösning (interface) utgör ett helhetssystem som kommunicerar med sjukvårdssystemet. Vår systemlösning hämtar information från sjukvårdssystemen om medicindosering och hjälper patienten att ta rätt dos vid rätt tillfälle. Man kan säga att vårt system hämtar information i läkarens journalsystem så att patienten kan få sina mediciner hemma i köket eller på boendet utan hjälp vilket ökar patientens självbestämmande. Patienter kan till exempel vara äldre som bor hemma eller på boende, psykiskt sjuka oavsett om de är unga eller gamla, personer som tar många mediciner på grund av operation eller sjukdom, etc. Detta innebär att det finns många olika kundgrupper, till exempel kommuner och motsvarande runt om i världen, sjukhus, stater, privata aktörer som idag hjälper till att övervaka och hjälpa till med medicinering, o.s.v.

En viktig framgångsfaktor för MedicPen är att vår patenterade lösning innebär att medicinerna placeras i magasin, till exempel på ett apotek, vilket förhindrar att flera mediciner ligger i samma påse eller dosett. Medimi®Smart minimerar risken för kontaminering och kemiska reaktioner och att man måste kassera mediciner i onödan när doser förändras. Medimi®Smart innehåller upp till 16 magasin och varje magasin kan innehålla upp till 28 tabletter. Varje magasin består enbart av en sorts medicin vilket är en stor fördel i jämförelse med vissa konkurrenter. Medimi®Smart meddelar via ljus, ljud och SMS när det är dags att ta medicinen och kan dessutom meddela patienten att ta annan typ av medicin via spruta, salva, flytande, etc. All information loggas och det är möjligt att skicka larm till omsorgspersonal eller släktingar om medicinen inte tas korrekt. Vidare kan sjukvårdspersonal ta del av loggar och får då ovärderlig information om patienten tagit sin medicin korrekt eller ej. Sjukvårds- och omsorgspersonal kan alltså få en överblick som idag saknas i stor utsträckning.

E-hälsa och/eller telemedicin är ett växande fenomen, hur ser du på den framtida utvecklingen av denna kraftigt växande trend?

Det är mycket riktigt ett snabbt växande fenomen, inte minst på grund av det effektivitetskrav som finns runt om i världen. Vi märker av detta intresse eftersom vårt system har möjlighet att lösa en hel del problem, inte minst effektivisera vården och samtidigt öka patienternas självbestämmande. Andelen äldre i befolkningen ökar vilket å ena sidan ökar trycket på vård- och omsorgsgivarna att effektivisera verksamheten. Å andra sidan är de äldre allt friskare och vill bo hemma och klara sig själva. Min bestämda känsla är att vi ligger i framkant och att det nu gäller att ta till vara vårt försprång genom att sälja vår befintliga lösning samtidigt som vi vidareutvecklar Medimi®Smart. Vi har idéer som inom två till tre år kan förbättra Medimi®Smart avsevärt och ge oss ytterligare försprång.

Vad kommer huvudfokus vara för MedicPen under 2018?

Huvudfokus kommer att vara Danmark, att tillse att implementeringen av Medimi®Smart och vårt system rullar på så att vi så snabbt som möjligt kan leasa ut minst tre tusen Medimi®Smart och uppnå nollresultat. Därutöver kommer vi att fokusera mycket på införsäljning av vårt helhetssystem till fler potentiella kunder. Vi kommer att ägna mycket tid och kraft åt den Skandinaviska marknaden och USA. Men vi har även goda möjligheter i exempelvis Tyskland, Kina och ytterligare några länder.