Intervju med TiksPacs styrelseordförande Pelle Hjortblad


2020-04-01


Styrelseordförande Pelle Hjortblad

"Vi har en mycket lönsam kärnverksamhet som tuffar på och förväntas visa fortsatt tillväxt, vilket ger oss muskler att vidareutveckla verksamheten och produktportföljen."

För de som inte tidigare har hört talas om TiksPac, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Det hela är rätt simpelt – vi har alla någon gång råkat trampa i en hundskit, vilket vi ville råda bot på. Därför tog vi fram våra stationer som tillhandahåller nedbrytbara påsar. Konceptet sponsras av företag som exponeras lokalt med sina varumärken, och på så sätt underlättar för sina kunder att hålla rent efter sig. Vi arbetar kontinuerligt i nära dialog med kommuner, privata markägare och aktörer inom evenemang för att vara det bolag som ger dessa verktyg att hålla rent för deras besökare och för naturens skull. Vi är idag den aktör som i princip tagit, och skapat, hela marknaden och är fortsatt ledarna.

Vår vision är dock att bli störst inom Clean Public Spaces, vilket är ett större grepp än bara hundarnas nedskräpning. För detta krävs det en bred verktygslåda – där vårt mål är att det tillhandahålla rätt redskap, på rätt plats, för att förhindra nedskräpning.  

Norden är idag vår hemmamarknad, vi har tidigare även varit i UK i egen regi men har nu lyckats finna rätt återförsäljare med ett franchise liknande avtal aktör som kan föra vår vision vidare.

Jag skulle gärna vilja höra lite mer om era produkter, kan du berätta lite mer om er produktportfölj och hur ni driver intäkter genom era produktsegment idag?

Vi erbjuder idag TiksPac-stationen som placeras på strategiska platser, där nedskräpning av främst hundar sker. Vi menar på att tillgången till kostnadsfria påsar påminner hundägare och invånare att plocka upp efter sina hundar och bidrar till att det blir 60 % renare närmiljö. Vi ställer ut stationer med miljöpåsar och säljer sedermera annonsplatser på dessa men det finns även stationer som är helt neutrala så till vida att kommunen eller markägaren så önskar.

Vi säljer även större produkter såsom smarta skräpplockarstationer, vilket börjat komma igång rent försäljningsmässigt. Vi har även påbörjat utveckling av andra produkter för minskad nedskräpning i stort i och med att vi vill vara det bästa företaget på att tillhandahålla verktygen för minskda nedskräpning.

I huvudsak genereras intäkterna från att företag får synas på själva stationerna, samtidigt är naturligtvis försäljning av stationer och andra produkter intäktsdrivande. Vi erbjuder framförallt synlighet på våra stationer till lokala företagare vilket ger en bra exponering, men det har även genomförts rikstäckande kampanjer från exempelvis Agria. Historiskt är det dock lokala företag som sponsrar och betalar för att synas, en form av CSR, i och med att man är med att stödjer sin stad eller kommuns natur.

Hur ser ni på vidareutveckling av produktportföljen?

Vi är i grund och botten ett innovativt bolag som brinner för minskad nedskräpning, vår marknad, Clean Public Spaces, är stor och det finns stora möjligheter. Därmed scannar vi kontinuerligt marknaden för fler verktyg för att nå en renare och vackrare natur och stadsbild.

Kan du berätta lite mer om hur era standardavtal ser ut och vilka som är beställare i Sverige och internationellt?

I regel så löper våra avtal beträffande stationerna på två år, som förnyas löpande, detta är både för annonsörer och kommuner. Vi fakturerar bolaget i fråga när vi skickar ut skylten eller dekaler och debiterar sedermera annonsörer vid förnyat avtal. Man skall därför ta i beaktning att våra intäkter, och därmed tillväxt, laggar något. Vi ser historiskt att vi påverkas ytterst lite av yttre omständigheter såsom konjunktur etc., det som istället påverkar oss är vår egen förmåga där det är viktigt att behålla en bra säljstyrka.

På vilka marknader har ni störst fokus på just nu och var och med vad förväntar ni driva vidare tillväxt?

Vår hemmamarknad är som sagt Norden där vi idag besitter ett enormt know how och ett first mover advantage i hur marknaden fungerar och hur man på bästa sätt jobbar mot våra olika slutkunder. England är idag igång med franchiselicensen, denna lösning skulle kunna vara en möjlig väg framåt för andra marknader, men det är för tidigt att sia om i dagsläget. Upplägget i England är dock en traditionell franchise – där vi tar en serviceavgift, andel av försäljningen och där bolaget i fråga är förbundet att köpa in produkterna från TiksPac.

Om du för en investerare skulle belysa något som är extra intressant att bevaka under 2020 gällande TiksPac, vad skulle det i sådana fall vara?

Extra intressant är att vi kommer fokusera mer på innovation och pusha nya produkter och affärsmodeller – men med samma fokus på kärnverksamhet som är vårt ”bread and butter”. Beträffande affärsmodellen så tittar vi i dagsläget på olika modeller för en initial kostnad / leasing-modell för våra nya produkter såsom fimpomater. Vi börjar redan nu se tydliga intäktsströmmar som inte har med kärnverksamheten att göra, men vi är som sagt måna om och vårdar vår kärnverksamhet som är en mycket lönsam affär.

Kan du nämna tre anledningar till varför TiksPac är en bra investering idag?

  1. Det finns ingenting på marknaden idag som talar emot att miljötrenden skulle svalna, snarare tvärtom. Vi ser många initiativ i samhället som i förlängningen kommer att driva vidare tillväxt för TiksPac.
  2. Vi har en mycket lönsam kärnverksamhet som tuffar på och förväntas visa fortsatt tillväxt, vilket ger oss muskler att vidareutveckla verksamheten och produktportföljen.
  3. Det finns ett tydligt behov av våra produkter, och detta kommer inte förändras över tid. Alla kan identifiera sig med och har egna referenser till problemet som vi löser, att skräpet skall slängas på rätt ställe direkt.