Intervju med TH1NGs VD Klas Westholm


2022-03-28


VD Klas Westholm

För de som inte tidigare har hört talas om TH1NG, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

TH1NG är en nyskapande IoT- och internetleverantör som grundades i maj 2018. Vi erbjuder och utvecklar smarta IoT-tjänster och internetlösningar till företag, industrier, kommuner och fastighetsägare. Vår verksamhet är uppdelad i två affärsområden, IoT och internet. Genom att kombinera dessa skapas förutsättningar för innovativa lösningar och erbjudanden, allt från lösningar för enskilda fastighetsägare till möjligheten att vara med och bygga upp smarta samhällen.

Stommen i alla våra IoT-lösningar är vår egen mjukvarubaserade IoT-plattform, IoT Open, som är väl rustad för framtidens krav, oavsett teknikval. IoT Open bygger på över 20 års utveckling i Sverige, i tidigare regi från bl.a. Ericsson, och har vidareutvecklats under senare år för att ligga i framkant av den tekniska utvecklingen. Plattformen är lätt att använda och anpassa, vilket gör att den kan användas i allt från smarta hem till smarta samhällen, men även för smarta fastigheter och industritillämpningar. Användare av plattformen kan skapa och utforma sina egna applikationer.  

IoT Open är både flexibel, snabb och skalbar. Arbetet med Skellefteå Kommun är ett exempel och tydligt kvitto på detta, där vi med vår plattform, IoT Open, tillsammans med Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft Fibernät vill göra Skellefteå till Sveriges smartaste kommun. Skellefteå har perfekta förutsättningar för att bli en smart stad och är redan igång med flera tjänster såsom bl.a. smarta lyktstolpar, digitala badtemparaturmätare och varningssystem för vattenläckor. Skellefteå är för oss ett viktigt referenscase eftersom modellen är applicerbar på andra kommuner.

Vårt fokus ligger inom B2B, där vår målgrupp utgörs av företag, industrier, kommuner och fastighetsägare. Partnerspåret är viktigt för oss, där vi kombinerar vår IoT-expertis med våra partners kompetenser för att därigenom skapa mer värde för våra kunder, men även möjliggöra att nå ut till fler kunder.

I er bokslutskommuniké 2021 meddelade ni att Bredband2 har tagit över all B2C-verksamhet och att ni nu lägger allt fokus på B2B, kan du förklara vad den nya strategiska inriktningen kan komma att innebära för er?

Bredband2 förvärvade våra privata bredbandskunder vid årsskiftet vilket innebar en kapitalinjektion, men i synnerhet en ny strategisk inriktning som innebär att vi nu kan fokusera helt på B2B-marknaden. Genom partnerskap kan skapa mervärde för både våra kunder och aktieägare. Största värdet finns inom vår IoT-plattform och de oändliga möjligheter till tillämpningar den erbjuder. Att kombinera vår plattform och expertis med samarbetspartner ger oss en unik position för att både skapa unika kundlösning och nå ut till en bredare massa.

Under mars månad lanserade ni IoT Open Academy för att öka kunskapen inom dels IoT, dels er IoT-plattform ”IoT Open”. Vilka riktar sig IoT Open Academy mot och kan du berätta mer om er plattform IoT Open?

Plattformen IoT Open som jag redan har nämnt öppnar stora möjligheter till digitalisering. Genom IoT Open Academy kan vi öka kunskapen inom IoT och vår plattform IoT Open. Vi vill att fler ska upptäcka den stora potentialen helt enkelt. IoT Open Academy riktar sig till vem som helst och är fri att använda, men det bör tilläggas att den utgår ifrån en relativt teknisk nivå för att därmed bli användbar för våra partners. IoT Open Academy ger användaren möjlighet att bygga IoT-applikationer ovanpå plattformen som kan anpassas efter eget behov, allt ifrån att effektivisera den egna verksamheten, bidra till ökad hållbarhet till att bygga kritiska tjänster. Utbildningsprogrammet är på engelska och ger oss en bra förutsättning att nå ut till en internationell marknad.

Vad är din vision med TH1NG i det längre tidsperspektivet?

Redan idag vet vi att allt fler saker kopplas samman och kommunicerar med varandra, samtidigt som produkter och tjänster blir mer och mer avancerade. Detta ger oss en unik position på IoT-marknaden där vi med vår plattform tillsammans med en gedigen erfarenhet och kunskap är redo att vara med i skiftet mot smarta samhällen. Vår vision att bli en ledande leverantör av IoT-plattform, både internationellt och nationellt, där vår ambition är att bli en av de främsta aktörerna inom IoT-segmentet.

IoT Open är mjukvarubaserad och en mycket bred plattform som fungerar med många olika utrustningar och kommunikationstekniker och är rustad för framtidens krav, vilket ger oss goda möjligheter att nå ut brett och även expandera geografiskt.

Kan du nämna tre anledningar varför TH1NG är en bra investering idag?

 För det första, så sitter vårt största värde i den mjukvarubaserade IoT-plattformen. IoT och vår plattform ger stora möjligheter att lösa många problem och med IoT Open kan vi enkelt skala upp vår verksamhet och distribuera plattformen globalt.

För det andra så vill jag poängtera vår säljkultur inom bolaget. Vi är bra på att skapa affärer, vilket ger oss en bra försäljningspotential vilket fjolåret är ett kvitto på.

Till sist, så har vi en unik position på en gigantisk marknad. Vi är väl förberedda, med en stark expertis och finns med på rätt ställen, när väl utrullningen av IoT och smarta samhällen tar fart i större skala.