Intervju med Sun4Energys COO Per Norrthon


2022-04-08


COO Per Norrthon

För de som inte tidigare har hört talas om Sun4Energy, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Sun4Energy är ett solcells- och elbilsladdningsbolag som grundades i Örebro 2015. Under 2020 bildade vi Sun4Energy Group vilket är ett bolag inriktat mot solenergi och elbilsladdning med stort fokus på kunden och lokal närvaro.

Man kan dela upp vår verksamhet i två huvudsakliga produktsegment, vilka är solcellssystem och elbilsladdning:

Solcellssystem – Vårt produktsortiment för solcellssystem möjliggör för kund att kunna producera miljövänlig el. Samtidigt som kunden bidrar till en miljömässig energiomställning sänker den även sina energikostnader, samt möjliggör att sälja oförbrukad el automatiskt till elnätsbolag. Vi skräddarsyr solcellssystemet utifrån kundens egna behov där montage sker via egna montörer för att säkerställa vår höga service och kvalitet.

Elbilsladdning – Vårt produktsegment för elbilsladdning utgörs av marknadens mest avancerade elbilsladdare, där vi säljer och installerar smarta laddboxar och laddstolpar. Vi hjälper kund genom hela köpprocessen och samarbetar med flera av de ledande leverantörerna av EU-godkända elbilsladdare. Vi både projekterar och installerar även DC-laddare (snabbladdare) som riktar sig mot större kunder, såsom kommuner och företag.  

Vi tillhandahåller även batterilagring, där solenergi som inte konsumeras direkt kan lagras och nyttjas vid andra tillfällen. Batterilagring möjliggör effektivisering av solenergiproduktionen genom att oförbrukad solenergi kan nyttjas eller säljas när elpriset är högt. 

Vi hanterar hela processen med primärt interna resurser från design och sälj, till installation, montage och driftsättning. Idag har vi kontor på sju orter, vilka är: Stockholm, Örebro, Strömstad, Motala, Arvika, Kramfors och Helsingborg. Vi arbetar med en lokal närvaro för att säkerställa den bästa möjliga servicen och kvaliteten, men ser att vi kan adressera hela Sverige samt även kunder i Norge. Vår försäljning sker via vårt eget dotterbolag som ansvarar för försäljning inom hela koncernen och våra produktsegment säljs emot privatpersoner, bostads- och hyresrättsföreningar, företag och kommuner.

Ni genomförde en framgångsrik börsnotering under slutet av fjolåret, vad har ni för mål under 2022 och vad ser du som era största utmaningar framgent?

Vårt största fokus under 2022 är att fortsätta på vår tillväxtresa, både organiskt och genom förvärv. I samband med vår notering presenterade vi ett mål om att genomföra två till tre förvärv årligen fram till 2025 och i år har vi redan hunnit med ett förvärv, Atum Energi, som är en installatör av solceller med säte i Helsingborg. Vi ser tydliga synergieffekter med förvärvet av Atum Energu, dels operativa samordningsvinster, dels marknadssynergier med redan befintlig verksamhet. Förvärvet som blev genomfört 1 april är ett ytterligare steg i förvärvsstrategin samtidigt som vi stärker vår närvaro i Skåne. Vi ser möjligheter på att genomföra ytterligare förvärv under året, vilket är ett fokusområde för oss.

Genom dels organisk tillväxt, dels genom förvärvsstrategin tar vi steg till att nå nationell täckning. Samtidigt som vi eftersträvar att alltid att leverera högst möjliga kvalitet och kundnöjdhet, vilket skapar en stark konkurrensfördel. Därav är vårt fokus att fortsätta att arbeta mot våra uppsatta mål och ta vara på den spännande positionen vi har byggt upp.

Omvärldsläget innebär å andra sidan en stor utmaning för hela marknaden. Efterföljande leveransproblem från pandemin och det geopolitiska läget har skapat en turbulent råvarusituation med stigande priser. Hela marknaden har därav drivits med längre ledtider, vilket även låser upp kapital i lagret. Vi har dock kunnat tackla denna utmaning genom att ha byggt upp ett strategiskt centrallager i Örebro för att både kunna säkra material och jämna ut fluktuationerna i utbudet samt dessutom säkerställa service och kvalitet ut mot kund, vilket innebär en stor konkurrensfördel.

Ni är ett förvärvdrivet bolag och senast i slutet av mars presenterade ni ert senaste förvärv, kan du berätta lite mer om er förvärvsstrategi?

Vår förvärvsstrategi är en del av vår större tillväxtstrategi. Vi har bibehållit en aggressiv förvärvsstrategi för att dels skapa synergier mellan oss och förvärvade bolagen, dels skapa en geografisk utbredning. Vi är på jakt efter olika typer av bolag, men i synnerhet rena solcellsbolag, men även takläggarfirmor och elinstallatörer. Inom dessa bolag finns oftast en stor kunskap, vilket vi vill kunna ta tillvara på. Samtidigt är intresset för förvärv av dessa bolag lågt bland övriga aktörer på marknaden, medan vinstmarginalerna ofta är goda. Dessa bolagstyper är extra intressanta även för att kunna bedriva samtliga moment med interna resurser, vilket både skapar en konkurrensfördel och säkerställer bästa möjliga service och kvalitet. I linje med förvärvsstrategin har vi även ett fokus på uppstart av nya filialer på strategiskt utvalda order. I takt med nya filialer och förvärv infrias, samt i takt med ökade satsningar på säljavdelningen, kommer vi kunna nå en nationell täckning.

Vilka trender och drivkrafter ser du kommer att gynna er?

Vi ser en stark efterfrågan på både solcellsanläggningar och elbilsladdare, vilket drivs av den megatrend som marknaden befinner sig i. Hållbarhetstrenden har skapat en stor miljömedvetenhet i samhället, vilket har bidragit till ett starkt och växande intresse för solenergi och teknologin. Vi ser att allt fler vill genomföra en grön omställning, samtidigt som statliga stöd är en bidragande faktor till att fler tar steget till solcellssystem och elbilar. Utöver den starka hållbarhetstrenden så har vi sett att det höga elpriset ger oss extra vind i seglen. Det höga elpriset har blivit en ytterligare drivande faktor för en grön omställning och möjliggör både för hushåll och företag att slippa obehagliga överraskningar när elräkningen kommer. Utöver det så har elbilsmarknaden tagit stora kliv framåt, vilket följaktligen ökar efterfrågan för elbilsladdare, samtidigt som fler vill dessutom ladda bilen med grön energi. Vi möjliggör en helt grön energiomställning.

Kan du nämna tre anledningar varför Sun4Energy är en bra investering idag?

För det första så vill jag lyfta vår lyckade notering. Genom noteringen möjliggör vi vidare expandering parallellt som vi har breddat vår ägarspridning. Samtidigt har aktien stått emot det rådande börsklimatet vilket påvisar att vi har lyckats få förtroendet från marknaden trots att vi är ett ungt bolag.

För det andra så besitter bolaget ett otroligt starkt humankapital vilket skapar en stark organisation med hög måluppfyllnadsgrad och hög affärsfunktionalitet, men även möjliggör att vi kan ta den positionen vi vill på marknaden.

Till sist så vill jag betona att verksamheten går riktigt bra och den position vi besitter idag är stark på marknaden. Vi har kunnat bevisat att vi kan hålla både organiska tillväxt och kunna genomföra förvärv, samtidigt som vi får medvind av megatrender.