Intervju med Ranplans VD Per Lindberg


2023-04-26


VD Per Lindberg

För de som inte tidigare har hört talas om Ranplan, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Ranplan utvecklar avancerade mjukvaruverktyg som möjliggör för våra kunder att analysera trådlösa nätverk innan konstruktion för att bygga systemen på bästa möjliga vis. I essens så synliggör vi de radiovågor nätverken utsänder modellerat efter den lokala miljön både inomhus och utomhus. Detta möjliggör en att optimera systemens design för att uppnå konsekvent täckning över hela systemets utbredning och optimerad nätverkets hastighet efter ens behov. Ranplan är det enda bolaget som kan hantera inomhus radioplanering med utomhus vilka historiskt sett har varit skilda segment då inomhus är mer komplext. Att kombinera utomhus med inomhus modellering blir allt viktigare för att undvika negativ interferens mellan de privata nätverken inomhus och de publika utomhus och därmed uppnå maximal prestanda. Marknaden vi adresserar utgör sig till störst del av industri och industriella applikationer där 5G gör störst skillnad mot tidigare tekniker. Totalt skulle jag uppskatta att det finns totalt 40 000 ingenjörer världen över per vecka som kan ha nytta av vår typ av mjukvara.

Vilka trender och drivkrafter i samhället ser du gynnar er framgent?

Vi ser hur trådlösa nät ökar i betydelse och omfattning. Nätverken får en allt högre kravbild på trafikmängden de behöver hantera och allt annat lika mötes detta behov genom att förtäta nätverken. Förtätandet av nätverk görs via ökandet av antalet antenner, vilket ökar behovet för planering och koordinering av nätverk som inte är möjlig utan mjukvara. Denna utveckling stannar inte vid 5G utan den utvecklas vidare med 6G där radiofrekvenserna kommer upp i ännu högre frekvenser och därmed kortare radiovågsutbredning, vilket resulterar i tätare nät.

Kan du utveckla kring hur Ranplans intäktsmodell fungerar?

Vi säljer vår mjukvara för en engångs-summa med inkluderad support och uppgraderingar för de första tolv månaderna. Därefter betalar kunden 20 % av startbeloppet årligen för att tillgå support av våra experter och uppgraderingar, om kunden önskar dessa funktioner. Numera erbjuder vi även leasing avseende vår mjukvara där stöd och uppgraderingar är inprisat i leasingavtalet, vilket växer i popularitet. Vi ser även över en funktion där kunden kan tillgå mjukvaran snurrande på våra datorer för att möjliggöra kunden att tillgå starkare datorer, en funktion som påminner i funktion till hur dagens streaming fungerar. Detta tillåter en mindre startavgift för våra kunder och därav tror vi att steget från visat intresse till köp av mjukvara minskas.

Har avreglerandet av Kinas zero-covidstrategi haft den effekt ni hoppats på för Ranplan?

Pandemin och restriktionerna hade en förödande effekt på Ranplan. Vår produkt kräver dels tillgång till byggnader för att lägga upp ritningar över miljön, men även ingenjörer som installerar utrustningen. När kunden saknar möjlighet att besöka byggnader som vi såg under pandemin, faller efterfrågan, därav ser vi positivt på återöppnandet av det kinesiska samhället och den kinesiska marknaden.

Vad har Ranplan för mål på kort- och medellång sikt och vad ser du som de största utmaningarna framgent?

Vi agerar för aktieägarnas bästa och därav är målet att gå med överskott. För att göra detta håller vi örat mot marken och lyssnar in marknaden för startsignaler för när vi tycker tiden ligger rätt för att öka investeringar i marknadsföring och samarbetspartners för att stärka vår marknadspenetration. Något vi avser att fortsätta med på både kort- och medelångsikt men även vidare på lång sikt. Nyligen såg vi denna typ av signaler från Indien och har därav ökat vår närvaro i området.

Vad gör Ranplan till en intressant investering?

För att Ranplan ska bli en bra investering skulle resultatet behöva förbättras. Detta sker genom ökad försäljning och görs bäst genom att anslå fler samarbetspartners för att nå fler kunder. Vi anser att det bästa tillvägagångssätt för detta är just samarbeten med etablerade lokala aktörer. Idag satsar vi relativt lite i marknadsföring och försäljning, som tidigare nämnts inväntar vi de rätta tillfällena för att uppnå bästa möjliga avkastning på gjorda investeringar.