Intervju med PROMIMICs VD Magnus Larsson


2022-12-14


VD Magnus Larsson

För de som inte tidigare har hört talas om PROMIMIC, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilka marknader ni adresserar?

PROMIMIC är ett tillväxtföretag som tillverkar, marknadsför och säljer biomaterial för förbättrad osseointegration (inläkning i ben) till ledande företag på marknaderna för ortopediska och dentala implantat. Detta görs med produkten HAnano Surface®, en ytmodifiering av syntetiskt benmaterial som stimulerar att benceller fäster på implantat och delar sig snabbare och resulterar i en bättre inläkning då mer ben bildas runt implantatet och skapar stabilitet. Givet återhämtningen efter Covid, och att USA är den klart största marknaden i kombination med en betalningsvilja för innovation, så är USA idag bolagets huvudmarknad. Fokus ligger på ortopedi och då speciellt 3D-printade implantat som börjar etablera sig på marknaden. PROMIMICs teknik lämpar sig mycket väl på 3D printade strukturer och kan även användas på traditionella implantat, avsett material.

Kan du berätta lite mer om er produkt HAnano Surface®, fördelarna med den och hur produkten står sig mot konkurrerande aktörer med andra lösningar?

HAnano Surface® kombinerar flera egenskaper som är kända för att förbättra osseointegration i en unik ytmodifiering. Kombinationen av hög vätbarhet och optimal ytkemi, med optimerad nanostruktur, medierar bioaktivitet och specifik proteinadsorption till implantatet. Dessa egenskaper reglerar cellbeteendet och påverkar vävnadsregenerationen genom att öka osteoblastfunktionerna som därmed bygger upp mer ben snabbare. Med tanke på att 3D printade implantat blir allt vanligare efterfrågas således ytmodifiering som inte blockerar porerna i 3D printade implantat. PROMIMICs nano-tunna ytmodifiering är en av få ytor som klarar dessa krav. Här skiljer vi oss från några av våra konkurrenter, t ex DOT, som använder sig av elektrokemisk teknik. En teknik som endast fungerar på implantat av metall. PROMIMICs våtkemiska teknik kan användas på alla typer av material och nästan alla typer av design.

Kan du berätta om er tillväxtstrategi?

Vi har valt att till en början fokusera på den amerikanska marknaden då den både har störst tillväxt och har rätt marknadsförutsättningar prismässigt. Med nytt kapital som vi tog in via vår IPO har vi valt att bygga upp en organisation i USA där vi erbjuder beläggningsservice till våra kunder. Nyligen genomfördes ett joint venture med en av våra samarbetspartners Danco Medical, vilka är specialister inom ytbeläggning, och ses som en stark katalysator i vår tillväxtstrategi.

Att gå in i ett samarbete med Danco Medical genom ett joint venture har sina fördelar. Hur ser ni kring på framtida samarbeten och vilka för-och nackdelar finns med er go-to-market strategi? Skulle du kunna gå in på hur kassaflödet förbättras då processandet av implantat sker tidigare i värdekedjan?

Danco Medical har god expertis inom ytbeläggning med redan all befintlig utrustning vilket möjliggjort en steglös övergång. Partnerskapet innebär att PROMIMIC erbjuder den tekniska kompetensen och Danco Medical erbjuder expertis av storskalig produktion inom ytbeläggningen. Genom att gå in i ett samarbete med Danco Medical kommer vi nu in tidigare i värdekedjan vilket medför att vi både kan få en approximativ prognos på implantat samt erhåller ett kassaflöde upp till, två år tidigare än om vi endast hade fokuserat på royalty från sålda implantat.

PROMIMIC står som majoritetsägare i samarbetet vilket ingjuter en säkerhet, dock föreligger det en risk om interna konflikter skulle uppstå eller om Danco Medical väljer att gå ur samarbetet. Oberoende står sig samarbetet starkare än det tidigare 1 års-kontraktet och på sikt vill vi etablera två beläggningsenheter, potentiellt en i USA och en i EU.

Om 5 år, vart ser du att PROMIMIC är då?

Om 5 år har vi lyckats etablera en plattform vilken vi kommer kunna expandera inom. PROMIMIC kommer vara ett ledande bolag inom ytbeläggning på HA-sidan där vi även ser oss ha kapacitet till att bli ledande. Målsättningen är att omsätta 100 MSEK inom 5 år med en EBITDA-marginal om 40 %. 

Kan du nämna tre anledningar till varför PROMIMIC är en bra investering idag?

  1. PROMIMIC agerar i en konjunkturokänslig bransch då operationer alltid kommer att behöva genomföras, och kan därmed efterliknas med ett läkemedelsföretag.
  2. Vår teknik är etablerad och har flera FDA godkännande och vi är inne i en tillväxtfas och redan passerat de mest avgörande milstolparna.
  3. Marknaden för 3D-printade implantat växer vilken PROMIMIC förväntas kapitalisera på.