Intervju med Pricers VD Magnus Larsson


2023-11-08


VD Magnus Larsson

För de som inte tidigare har hört talas om Pricer, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilka marknader ni adresserar?

Pricer har en lång historia inom elektroniska prisetiketter, och är en av de få aktörer som har funnits kvar sedan 90-talet. Sedan dess har vi vuxit ordentligt. Förra året omsatte vi cirka 2,3 miljarder kronor, jämfört med strax under 1,8 miljarder året innan. Vi har uttalade finansiella mål och har förändrat vår strategi för att bättre möta marknadens behov. Vi har också jobbat hårt på att förbättra vår kommunikation och transparens mot våra ägare och marknaden som helhet.

Vår största marknad är Frankrike, men vi är också aktiva i övriga Europa, Nordamerika samt Nya Zeeland och Australien. Vi har nyligen vunnit ett stort avtal med finska S-gruppen, och vi ser en positiv utveckling i Baltikum och Beneluxländerna. På den nordamerikanska marknaden har vi etablerat oss genom bland annat ett samarbete med Best Buy, som har 1100 butiker i USA och Kanada.

Vår kundbas består av detaljhandlare såsom dagligvaruhandlare, byggvaruhus, apotek och elektronikbutiker. Vi har också kunder inom den federala sektorn. Ett exempel på en stor kund i Kanada är Canadian Tire, en av landets största detaljhandlare.

Vår ambition är att hjälpa handlare att bli mer effektiva genom att optimera arbetet i butiken, öka försäljningen genom kampanjer och förbättra kundnöjdheten och kundupplevelsen i den fysiska butiken. Vi har utvecklats från att enbart fokusera på prisetiketter, till att nu se på hur vi kan kommunicera över alla skärmar i en butik, oavsett skärmtyp. Vi jobbar också på att flytta funktionalitet från hårdvaran upp i molnet för att öka andelen återkommande intäkter från abonnemang.

Det är en spännande tid för Pricer och jag är verkligen glad att få vara en del av den här resan. Vi har en stark produkt och en stark marknadsposition, och jag ser fram emot att se hur vi kan fortsätta att växa och utvecklas i framtiden.

 Kan du berätta lite mer om era fyrfärgsetiketter, fördelarna med denna produkt och hur produkten står sig mot konkurrerande aktörer med andra lösningar?

Vår resa med fyrfärgsetiketter har varit spännande och tagit oss från enkla, svartvita etiketter till sofistikerade, färgglada lösningar som hjälper våra kunder att sticka ut från mängden och kommunicera sitt budskap på ett effektivt sätt.

Ett exempel på hur våra fyrfärgsetiketter har gjort skillnad är i de kampanjer som ofta genomförs i amerikanska matbutiker. Här är butikerna ofta fullproppade med olika typer av lappar och skyltar som annonserar olika kampanjer. Våra fyrfärgsetiketter har visat sitt värde genom att erbjuda en mer integrerad och snygg lösning för butikerna att kommunicera med sina kunder. Dessutom ger våra etiketter butikerna möjlighet att fortsätta monetarisera från varumärken som Coca-Cola och Unilever, som ofta betalar butikerna för att marknadsföra sina produkter.

Ett annat exempel på hur våra etiketter har gjort skillnad är i Storbritannien. Där finns en hög inflation och brist på arbetskraft, vilket har lett till att många butiker har behövt hitta sätt att bli mer effektiva. Våra etiketter har varit en del av lösningen genom att erbjuda en digital och kostnadseffektiv lösning som minskar behovet av butikspersonal och samtidigt ökar möjligheterna för kampanjer samt effektiv kommunikation med kunderna.

När vi tittar på konkurrensen så ser vi att vi står starka. Vår produkt är inte bara innovativ och av hög kvalitet, utan den är också prisvärd och anpassningsbar efter våra kunders behov. Vi har lyckats skapa en produkt som är både modern och funktionell, och som erbjuder en helhetslösning för våra kunder. Vi tror att det är denna kombination av innovation, kvalitet och service som gör att vi sticker ut från mängden och är det självklara valet för butiker som vill ha en modern och effektiv lösning för sina etikettbehov.

Du har nu varit VD för Pricer i drygt ett år. Kan du berätta om vad er vision är framgent för Pricer?

Efter att ha tagit över som VD för Pricer för drygt ett år sedan initierade jag en omfattande strategiprocess för att uppdatera företagets riktning. Initialt fokuserade jag på att åtgärda de mest brådskande frågorna, som försäljning och produktstrategi.

När vi väl hade en tydligare bild av vad som behövde förändras, började vi arbeta mer aktivt med företagets värderingar och vision. Vi involverade närmare hälften av alla medarbetare i processen för att fastställa våra nya företagsvärderingar, vilket skapade en stark känsla av samhörighet och gemenskap inom organisationen.

Vår vision för framtiden är att bli handelns förstahandsval när det kommer till butikseffektivisering och kommunikation. Vi vill vara det självklara valet för både befintliga och potentiella kunder. Vårt mål är att varje interaktion med oss, oavsett om det gäller försäljning, kundservice eller fakturafrågor, ska uppfattas som positiv och professionell.

Att vara nummer ett på varje marknad är en ambition, men det är inte nödvändigtvis kostnadseffektivt. Vi måste noga överväga var vi lägger våra resurser och investeringar för att nå vårt mål. Vi har redan tagit steg i rätt riktning genom att säkra finansiering och påbörja viktiga initiativ för att förbättra våra marginaler och sänka våra kostnader.

Framöver kommer vi att fortsätta arbeta med att förbättra våra interna processer och system för att bli mer effektiva och konkurrenskraftiga. Vi har redan påbörjat program för att minska kapitalbindning och förbättra våra marginaler, samt program för att utveckla nya tjänster och produkter som möter kundernas behov och önskemål.

Så, sammanfattningsvis är vår vision att bli handelns förstahandsval genom att kontinuerligt förbättra våra processer, vår service och vårt erbjudande till kunderna. Vi kommer att fortsätta arbeta hårt för att nå vårt mål och för att uppfylla våra kunders förväntningar och krav. Det som krävs för att vara nummer ett är kontinuerlig förbättring. Vi kommer aldrig att sluta sträva efter att bli bättre och att erbjuda våra kunder de bästa lösningarna på marknaden.

 Kan du berätta om er finansiella ställning?

Vi genomförde nyligen en nyemission som var ett viktigt steg för att säkerställa vår finansiella stabilitet och skapa en trygg grund för vår framtida tillväxt och utveckling.

Genom emissionen har vi fått in kapital som ger oss en stabil finansiell plattform och möjlighet att investera i strategiskt viktiga områden såsom forskning och utveckling, produktion och global expansion. Kapitalet kommer också att användas för att fortsätta förbättra och utveckla vår innovativa teknologi som ligger i framkant inom vår bransch.

 Kan du berätta lite mer om ert exklusiva ramavtal med Carrefour, och hur det förväntas bidra framöver?

Efter att ha vunnit vår första större kund, Carrefour, år 2004, har vi bibehållit en stark relation och utökat vårt samarbete till ett flertal länder. När Carrefour nyligen genomförde sin upphandling var deras önskemål initialt att ha två leverantörer av digitala etiketter och erbjuda ett 1-2 års kontrakt med lägsta möjliga kostnad. Trots detta gav jag tydliga instruktioner till våra säljare att vi inte skulle vara de billigaste på marknaden.

Under processen spenderade vi mycket tid med Carrefour för att förklara vårt värde och genomföra tekniska utvärderingar. Utmaningar med våra konkurrenters pilotinstallationer stärkte vår position inför den sista prisförhandlingen med Carrefour. Vi vann affären utan att sänka priserna och fick ett exklusivt treårskontrakt som täcker alla Carrefour-butiker i Frankrike, Spanien, Polen, Italien, Belgien och Rumänien.

Kort därefter blev vi kontaktade av Carrefours globala CTO, Miguel Angel, som önskade att vi skulle göra en gemensam video. Denna video blev en stor framgång och har hjälpt oss att öppna upp den spanska marknaden och få en ström av beställningar från Frankrike. Vi ser nu att detta kontrakt kommer vara viktigt för att generera volymer i de aktuella länderna under de kommande åren. Jag anser att vi har blivit handelns försthandsval i Frankrike, tack vare stora beställningar och framgåneng med Carrefour. Vi kommer fortsätta vara viktiga för dem och vi ser fram emot en ljus framtid tillsammans.

Carrefour video

Kan du berätta lite om produktionskapaciteten i stort?

Vi har startat en helautomatisk produktionsanläggning i samarbete med en partner, vilket har stärkt vår produktionskapacitet i Europa med etiketter som nu är ”Made in Germany”. Vi äger de immateriella rättigheterna för anläggningen och har därmed möjlighet att replikera samma modell på andra platser i världen. Vi ser särskilt fram emot möjligheterna på den amerikanska marknaden, där vi tror att en ”Made in USA”-etikett skulle vara mycket attraktiv för våra kunder.

Om 3 år, var ser du att Pricers bruttomarginal är då?

Vårt mål då är att ha en kontinuerligt förbättrad bruttomarginal. Vi har satt upp finansiella mål, där vi siktar på en omsättning om 4,5 miljarder SEK år 2025, och vi strävar efter att de återkommande intäkterna ska utgöra 10 % av den totala omsättningen. Vi har också interna mål för både marginal och lönsamhet, även om vi inte har kommunicerat specifika siffror kring det ännu.

Det jag kan säga är att vi redan har sett en påtaglig förbättring av våra marginaler. Som exempel kan jag nämna att vi i tredje kvartalet hade en marginal om 18,1 %, jämfört med 16 % i andra kvartalet. Vi förväntar oss att fortsätta se förbättringar av marginalerna under fjärde kvartalet och in i nästa år. Det kanske inte kommer att gå lika snabbt i framtiden, men med en ökad andel återkommande intäkter genom abonnemang och andra tjänster, tror vi att detta kommer att ha en positiv påverkan på vår bruttomarginal.

Vi har också för avsikt att återgå till historiska nivåer av lönsamhet. I slutändan, med en ökad andel av omsättningen som kommer från återkommande intäkter, tror vi att detta kommer att stärka vår position på marknaden och bidra till en fortsatt positiv utveckling av vår bruttomarginal. Om vi lyckas med detta, kommer bruttomarginalen självklart att gå upp.

Kan du nämna tre anledningar till varför Pricer är en god investering idag?

Pricer är en god investering idag av flera skäl.

Den första anledningen är att vi verkar på en snabbt växande marknad. Trots osäkerheten som råder bland handlare på grund av inflation och andra ekonomiska utmaningar, ser vi en stark vilja att investera i digitalisering och effektivisering från både stora och mindre aktörer i branschen. England är ett exempel på en marknad som tidigare varit avvaktande men som nu har börjat öppna upp sig för oss. Vi har haft flera framgångsrika pilotinstallationer och har nu konkreta affärer på gång med stora kedjor i landet. Dessutom ser vi en stor potential på andra marknader såsom Spanien, USA, Australien och Japan där vi tror att efterfrågan på våra produkter kommer att öka i takt med att fler och fler företag inser fördelarna med att digitalisera och effektivisera sina verksamheter. Den adresserbara marknaden är mycket stor och vi har bara skrapat på ytan av vad som är möjligt.

Den andra anledningen är att vi är en av de ledande leverantörerna av etiketter och digitala lösningar för handeln. Vi har påbörjat en omfattande förändringsresa för att förbättra vår försäljningsstrategi, produktutveckling och lönsamhet. Vi har redan sett positiva resultat med en ökande orderingång och försäljning, och vi fokuserar nu på att förbättra lönsamheten ytterligare. Vi har en bred produktportfölj som möter kundernas behov och vi fortsätter att investera i forskning och utveckling för att ligga i framkant inom vår bransch. Det finns en stor potential för oss att göra betydligt bättre ifrån oss än vi har gjort hittills och vi är övertygade om att vi kommer att nå våra finansiella mål.

Den tredje anledningen är vårt engagemang för våra medarbetare och våra värderingar. Vi tror starkt på delaktighet och har involverat alla våra medarbetare i processen att förbättra företaget. Våra värderingar, ”we dare, we care, we win together”, genomsyrar allt vi gör och bidrar till att skapa en stark företagskultur. Vi har också fått mycket positiv feedback från våra kunder som upplever att vi är en pålitlig och engagerad partner. Vi tror att detta kommer att hjälpa oss att vinna fler affärer framöver och stärka vår position på marknaden. Dessutom har vi ett starkt fokus på hållbarhet och etik, vilket är viktiga frågor för dagens investerare.