Intervju med OptiFreeze VD Ulf Hagman


2020-04-08


VD Ulf Hagman

"Målsättningen är att vi skall bli världsstandard inom detta område."

För de som inte tidigare har hört talas om OptiFreeze, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

OptiFreeze har sin bakgrund i forskningsprojekt som inleddes 2008 på Lunds Universitet med syftet att göra det möjligt för frukt- och grönsakceller att bättre motstå frys- och upptiningsprocessen. OptiFreeze bildades sedermera år 2011 med hjälp av ArcAroma som finansiär. Vi tillhandahåller lösningar för livsmedelsindustrin och växtsektorn baserade på innovativ teknik och banbrytande metoder. Vi förbättrar färg, struktur, lukt, smak och ökar hållbarheten. I stora drag skulle man kunna säga att vår teknik förlänger hållbarheten på mängder av olika produkter. Vår teknik innebär i praktiken att man vakuumimpregnerar med pulselektriska fält (PEF), exempelvis grönsaker, snittblommor eller sticklingar.

Steg 1 i processen innebär att man med vakuum ersätter en del av luften i den produkt som skall behandlas t ex ett spenatblad med en näringslösning som består av bland annat sockerarter, vitaminer och naturliga tillsättningar. Då tillförs vätskan i växten men inte i cellen.

I steg 2 av processen så öppnar man med PEF, det pulselektriska fält, cellen för att försiktigt tillföra den lösning som önskas. Då får man effekten att spenat t ex behåller sina friska och krispiga blad även vid upptining. Detta är dock en komplex behandling framför allt då ursprungsprodukten, exempelvis spenatbladet, varierar i kvalitet och styrka.  

För två år sedan insåg vi att denna process även är tillämpbar på växter, där vi nu kunnat bevisa att metoden fungerar för att stärka och förlänga hållbarheten i växter utan att frysa dem. Affärsområdet, som vi kallar OptiFlower, är vårt största fokus idag där vi nu bedriver ett antal tester med världsledande aktörer. Vidare så bedriver även projekt kring att behandla och förlänga livslängden på färskvaror.

Kan du berätta lite mer om era produkter, produktportfölj och hur ni förväntar er att driva intäkter genom era produktsegment?

Vi arbetar med en tredelad affärsmodell:

  • Initial försäljning av anläggning till ett pris om ca 3-7 MSEK
  • Försäljning av OptiCap (ingredienser)
  • Royalty-intäkter, vi räknar exempelvis med 5-10 öre per sticklingar. Värt att notera är att en av våra anläggningar kan behandla 50-100 miljoner sticklingar per år.

Vårt största fokus ligger nu på vårt affärsområde inom växtindustrin som vi benämner OptiFlower. Vi använder idag olika recept för olika sorters blommor och sticklingar, och har kunnat visa på framgång på en rad olika typer. OptiFlower-tekniken kombinerar vakuumimpregnering och pulserat elektriskt fält (PEF) för att förlänga livslängden på växtsticklingar före plantering. Det finns många fördelar för växtindustrin som OptiFlower-metoden medför. Den ökade hållbarhetstiden kan leda bland annat leda till en mer flexibel, billigare och mer miljövänlig transport. Tack vare OptiFlower-metoden kan planeringen dessutom bli effektivare.

Sticklingar är en stor marknad som fortsätter växa, och där vi nu har ett avtal med den största aktören i världen inom sticklingar, Syngenta. Syngenta är en världsledande jordbrukskoncern med drygt 28 000 anställda i cirka 90 länder. Stickling är en avskuren eller klippt stam-, gren- eller rotdel av en växt som är avsedd att stickas ned i jord eller sättas i vatten för att slå rot och bilda en ny planta. Det produceras ungefär 2,5 miljarder sticklingar enbart till prydnadsväxtmarknaden varje år. 

OptiFreeze och Syngenta har sedan våren 2019 bedrivit tester på sticklingar på Syngentas anläggning strax utanför Nairobi i Kenya. Syftet med testerna har varit att genomföra Proof-of-Concept. Dessa tester har nu bekräftat våra tidigare testresultat och det innebär att OptiFreeze nu kan ta tekniken ett steg närmare en industrialiseringsfas.

Sticklingar har idag en hållbarhet på fyra till sju dygn, vilket innebär ett högt tempo för att kunna hantera sticklingen, flyga den till Holland, och sedan hantera och plantera. Vi vill och tror oss kunna öka livslängden med ca en vecka med hjälp av OptiFlower-metoden. Metoden innebär ett lägre svinn, minskad manuell arbetsbelastning samt bättre lösningar rent logistiskt.  

Målsättningen är att vi skall bli världsstandard inom detta område.

Snittblommor är en annan intressant marknad och som dessutom har samma logistik samt hantering som för sticklingar där de stora odlingarna återfinns i Afrika och Sydamerika. Vi har nu genomfört tester i åtta månader, där vi kunnat visa en veckas extra hållbarhet per ros, vilket är en riktig game changer för blomindustrin. Marknaden för snittblommor är i volym 80 miljarder, vilket i reda pengar innebär en marknad om 400 mdSEK.

Som ett led i utvecklingen har OptiFreeze analyserat marknaden för möjliga applikationsområden och konstaterat att inom skogsindustrin förökar man med hjälp av sticklingar. Då man tidigare har visat att OptiFreeze-teknologin fungerar på denna typ av växtmaterial ger detta en mycket intressant affärsmöjlighet. Det produceras ca 8 miljarder skogssticklingar om året i världen där man upplever problem med svag överlevnadsgrad vid utplantering för vissa typer vilket vi, lösningen kan vara att behandla för att stärka sticklingarna.

Ett ytterligare projekt vi har igång är OptiDry där vi behandlar grönsaker och örter innan torkning, vilket vi gör genom att öppna berörd produkts celler för att få en skonsammare och snabbare torkning. Ett exempel är morötter där 90 % av vattnet i moroten skall torkas bort, med vår teknik kan man öppna cellen vilket medför en snabbare torkning, vilket i förlängningen minskar energikonsumeringen i berörda fabriker. Vi hoppas snart kunna sälja vår första anläggning i Tyskland avseende OptiDry.

Kan du berätta lite mer om hur testerna som genomförs går till?

Vi behandlar och kontrollerar processerna vetenskapligt där vi jämför behandlade produkter mot obehandlade, exempelvis så kontroller vi efter 3 veckors rotning. Med snittblommor så gör vi liknande process, där vi hanterar blommorna likt konsument gör och genomför sedermera en uppföljning efter 10+ dygn för att konstatera hur många dygn extra vår behandling medför. Vi vet att metoden fungerar idag och därför laborerar vi främst med innehållet i lösningen, hur stor andel av olika tillsatser som är optimalt för olika produkter etc. likväl som vi ändrar på vakuumprocessen för att nå optimal behandling. Tredje delen som vi mäter är den pulselektriska processen, hur mycket pulser skall man göra och med vilken spänning är bäst lämpad beroende på slutprodukten. Vi gör alltså i regel tester på 3 veckor, därmed kan testerna av en individuell produkt ta relativt lång tid i och med att vi behandlar så många olika detta då vi ju också måste repetera testerna ur en vetenskaplig synvinkel.

Om du för en investerare skulle belysa något som är extra intressant att bevaka under 2020 gällande OptiFreeze, vad skulle det i sådana fall vara?

Naturligtvis så är det extra viktigt och intressant att följa vår väg mot kommersialisering – vilket är avhängigt de långt gångna testerna som nu genomförs med ett flertal ledande aktörer.

Kan du nämna tre anledningar till varför OptiFreeze är en bra investering idag?

  1. Marknadspotentialen för OptiFlower är mycket stor och vi tror att vår teknik kan ta en mycket stor marknadsandel inom snittblommor och sticklingar inom växter och skog – vilket kommer leda till stora royaltyintäkter.
  2. Tekniken fungerar på flertalet ytterligare områden. En spännande tillämpning som vi kollar på är att förlänga hållbarheten på skuren frukt, vilket är en jättestor marknad i Asien. I vissa länder i Asien så utgör färdigskuren frukt 60 % av all frukt som säljs i butik. När vi kommersialiserat andra affärsområden så är detta ett nytt affärsområde där vi kommer fokusera vår teknik och forskning på.
  3. Vi genomför just nu långt gångna tester på torkning av grönsaker med en stor industriell aktör i Tyskland. Givet godkända resultat så kan vi adressera en enorm marknad.