Intervju med Opters VD Viktor Edlund


2022-06-17


VD Viktor Edlund

För de som inte tidigare har hört talas om Opter, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni vänder er till?

Opter är ett SaaS-bolag inom transportplanering. Vi utvecklar och säljer en egenutvecklad mjukvara som hjälper transportföretag att automatisera och digitalisera hela processen, från att de får in en transportbokning till att transportuppdraget fakturerats.

Med Opter automatiseras orderhantering samtidigt som transportplanering och kommunikation med förare och kunder underlättas. Opter kan enkelt integreras med transportköpares- och underleverantörers system för bland annat prissättning och fakturering. Vi hjälper våra kunder att bli mer effektiva genom ökad digitalisering och automatisering samt förenklad administration.

Opter har idag över 500 kunder, främst små- och medelstora transportföretag inom segmentet godstransport på väg, dvs pallat gods och paketdistribution till företagskunder. Opter är marknadsledande både i Sverige och Norge, och har även verksamhet i Danmark och Finland. Vår tillväxt har skett organiskt och med god lönsamhet. Vi har som mål att fortsätta utveckla vår produkt och att expandera geografiskt.

För att fortsätta erbjuda den ledande SaaS-plattformen för transportplanering inom segmentet har ni en strategi som grundar sig på tre fokusområden, kan du berätta lite mer om dessa?

Våra tre fokusområden är:

  •  Fortsatt tillväxt utifrån en stark marknadsposition i Norden. Opter är idag marknadsledande i Sverige och Norge. Även i Danmark och Finland är vi idag etablerade med lokala dotterbolag och egna säljare. Målet är att bli marknadsledare i samtliga fyra länder. Tack vare en relevant produkt, som hela tiden utvecklas utifrån marknadens krav och förutsättningar, har vi idag en mycket stabil kundbas, med låg s.k. churn. Det ger oss goda möjligheter att fokusera på ytterligare geografisk expansion.
  • Introduktion av molndrift för nya och befintliga kunder. Genom att även erbjuda kunderna driftstjänster finns möjlighet att öka våra återkommande intäkter, samtidigt som det förenklar för kunden som inte längre behöver en egen server. Vid senaste rapporten hade ca 80 av våra kunder flyttat in i vår molnlösning.
  • Vidareutveckling av produkten med fokus på gränssnitt och användarvänlighet. Den viktigaste vinsten för våra kunder är effektivisering genom automatisering och digitalisering. Ett fortsatt fokus på nya funktioner, gränssnitt och bättre användarvänlighet i exempelvis vår mobila app gör det både bättre för befintliga kunder och sänker ytterligare trösklarna för nya kunder.

Vad är din vision för Opter i ett längre tidsperspektiv?

Vår ambition är att fortsätta leverera en så bra produkt som möjligt. På så sätt bidrar vi till att våra kunder även fortsatt kan ligga i framkant vad gäller affärskritisk digitalisering och automatisering.  Med vår konkurrenskraftiga produkt, molndrift och en bra support är vi redan idag den marknadsledande leverantören av transportplaneringssystem i Norden. I ett längre tidsperspektiv är målet fortsatt tillväxt genom geografisk expansion.

Kan du nämna tre anledningar varför Opter är en bra investering idag?

  1. Opter är ett lönsamt och skuldfritt bolag med en stark marknadsposition. Vår tillväxtresa är och har varit lönsam.
  2. Även framåt så har vi goda tillväxtmöjligheter. Vi har en stabil kundbas, dvs låg churn, möjlighet att växa med befintliga kunder genom våra drifttjänster och varje nyförsäljning bidrar till vår tillväxt. Vi har också en uttalad ambition att expandera geografiskt.
  3. Till sist så vill jag lyfta vårt långsiktiga fokus – på utvecklingen av vår produkt, på att stödja våra kunder och på vår tillväxt. Det gör Opter till en bra långsiktig investering.