Intervju med Novoteks VD Tobias Antius


2023-05-31


VD Tobias Antius

För de som inte tidigare har hört talas om Novotek, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Novotek har varit med ett tag, vilket kan skapa känslan av att vi är gammalmodiga och bakåtsträvande, men vi är pionjärer som springer ur den PC-baserade automationsvågen som uppstod i Skåne på 1980-talet. Historiskt har automationsmjukvara och industriell IT varit nycklar i vår strategiska tillväxtresa som idag har utvidgats till att inkludera även rådgivning kring kundernas digitaliseringsresa. Vi är inte konsulter utan en distributör eller en Value Added Reseller, där vi hjälper till med arkitektur kring mjukvaran som vi säljer. När vi har sålt och säkerställt att kunden kommit igång med våra lösningar och produkter låter vi sedan konsultbolagen ta över drift och underhåll av lösningarna.

Man kan se oss som en digital rörmokare som lägger rören som levererar data och ser till att data flödar som den ska. För att data ska transporteras behövs det olika ”rör” för att säkerställa att allt funkar, vi ser till att kunden har en robust datastruktur som alltid fungerar. Detta kan vi hjälpa alla företag i alla branscher med, vilket gör att vi har en bred kundbas.

Vilka trender och drivkrafter i samhället ser du gynnar er framgent? 

Det är digitaliseringen som kommer ta oss till nästa nivå. Det är något som alla bolag behöver anpassa sig till och utveckla för att bibehålla sin konkurrenskraft. Genom att utnyttja data mer effektivt och få fler insikter kan företag drivas mer hållbart och effektivt samt driva kundnöjdhet. Den nya industriella revolutionen handlar om just det och vi som digitaliseringsbolag hjälper till med det.

Digitaliseringen är en förutsättning för att vi som samhälle ska ha möjlighet att tackla de utmaningar som vi står inför inom hållbarhet. Nya generationer kommer inte heller acceptera att behöva leva och arbeta på samma sätt som tidigare generationer, man ställer högre krav. Oavsett om man är en kund, leverantör eller medarbetare kommer därför data behövas för att påvisa vad man tillför sig själv, sitt företag och samhället.

Vad är nycklarna i geografiska expansionen där ni senaste annonserade att ni ämnar att expandera till Irland?

Till följd av att vi är en återförsäljare tittar vi utifrån de huvudleverantörer vi har och hur deras nätverk ser ut i dessa marknader. Om det finns ett stort gap är det mycket mer intressant att expandera till marknaden än om det finns mycket konkurrens.

I alla marknader vi går in i letar vi efter rätt människor. Rätt människor är grunden för att de bolag vi ämnar att köpa ger oss rätt förutsättningar, vilket bidrar till att vi kan expandera och accelerera vår tillväxt framåt. I Irland har vi dessutom redan gjort affärer genom våra engelska och skotska bolag men vi ser nu ett bra tillfälle att skapa ett ännu bättre fäste på den irländska marknaden och bygga upp en attraktiv experttjänsteverksamhet med hjälp av de människor vi har kontakter med där.

Vad särskiljer er främst från era konkurrenter?

Vi ser inte att vi direkt har någon konkurrent på våra marknader i dagsläget. De flesta har valt att vara antigen konsult eller produktleverantör. Vi är en Value Added Reseller och vi anser att vi skapar och tillhandahåller världens bästa lösningar kopplat till de områdena vi är verksamma inom. Den andra halvan av att vara en VAR är leverantören, om man vill ha bra support underlättar det att vara en större spelare. Detta är även ett incitament för flera av de mindre bolagen som förvärvas för att bli en del av koncernen, då de får tillgång till våra leverantörers produkter, vilket mindre bolag i vanliga fall inte får tillgång till.

Vår ambition är att vara den största och ledande europeiska partnern för de mjukvaror vi säljer, vilket innebär att vi får vara med och styra och påverka till skillnad från mindre bolag. Vi har gradvis erhållit mer av dessa fördelar när vi har vuxit som bolag. Vi är också bösnoterade, vilket ger oss mer legitimitet på marknaden och gör det möjligt för oss att ha samarbeten med större bolag som annars inte hade varit inom räckhåll.

Vad har Novotek för mål på kort- och medellång sikt och vad ser du som de största utmaningarna framgent?

På kort och medellång sikt ämnar vi fortsätta utvidga koncernen och visa en god tillväxt. Därutöver ser vi det som attraktivt att fördjupa oss i DACH-området genom förvärv då vi anser att det är en marknad med stor potential.

Den största utmaningen för oss framgent är att hitta kompetenta medarbetare. Man ser även på konsultbolagen att många har svårt att hitta rätt kompetens eftersom det endast finns ett visst antal talanger på arbetsmarknaden.

Vad gör Novotek till en bra investering idag?

Jag skulle vilja koncentrera det till en enda sak, om man tror att digitalisering är framtiden och att digitaliseringen kommer förändra vårt samhälle i grunden och att Novotek har en roll att spela i den omställningen genom vår erfarenhet och expertis, då är Novotek en bra investering.