Intervju med Nischer Properties VD Robert Vangstad


2021-05-27


VD Robert Vangstad

"Som investerare kan man förvänta sig att vi fortsätter att utveckla Östersunds projektet och Ö-vik och därmed kommer vi succesivt att öka värdena på dessa fastigheter i våra böcker, vilket både kommer påverka balansen och resultatet."

Skulle du kunna berättar lite mer om er nuvarande projektportfölj och hur tidslinjen ser ut för dessa?

I produktion:

Vi har två pågående projekt i produktion, 228 hyresrätter varav 7 LSS bostäder i Örnsköldsvik samt 120 hyresrätter i Östersund. Båda dessa projekt har beviljade bygglov och produktionen har påbörjats i Östersund och beräknas påbörjas i Ö-vik efter sommaren. Vad gäller Östersund så planerar vi för att påbörja inflyttning till nästa sommar/tidig höst. För Ö-vik ligger allt cirka ett år senare.

Bygglov:

Parallellt pågår bygglovsprojektering för projektet i Luleå om 130 bostäder. Det är en blandning av Hyresrätter (70 %) och bostadsrätter (30 %).

Vid sidan av ovan så driver vi följande detaljplaner:

  • Idenor, Hudiksvall, ca 30 äganderätter – detaljplan beräknas vinna laga kraft efter sommaren.
  • Säve, Göteborg, cirka 150 äganderätter och hyresrätter – detaljplan påbörjas i Q3 2021.
  • Knivsta, cirka 100 – 130 bostäder, upplåtelseform inte fastställd, detaljplan beräknas vara klar under året.
  • Ö-vik, cirka 100 bostadsrätter på varvskajen, detaljplanearbete pågår och beräknas vara klart inom 18-24 månader.
  • Haninge, detaljplanearbetet planeras att påbörjas efter sommaren.

Ni har för avsikt att börja med egen förvaltning, kan du berätta om hur er strategi ser ut inom detta område framöver?

Vi avser att behålla alla hyresrättsprojekt vi har i vår byggrättsportfölj. Med målsättningen att ha cirka 1 000 hyresrätter i förvaltning inom 5 år innebär det att vi även ser på möjligheten att förvärva både bolag och bestånd. För att ha en egen förvaltning på en ort behöver vi ha ett bestånd om cirka 300 lägenheter. Tills vi har detta kommer vi att samarbeta och upphandla förvaltningen lokalt.

Hur ser du på fördelning mellan egen förvaltning/sälja projekt på 5 års sikt?

Cirka 70 % av vår portfölj är hyresrätter och den kommer vi att behålla. I övrigt kommer vi att utveckla bostadsrätterna och äganderätterna och sälja dessa.  

Hur vill ni växa inom byggrätter?

Idag har vi cirka 1m200 bostäder i byggrättsportföljen och med den storlek på bolag som vi är idag bör den över tid ligga på lite mer än 2 000 byggrätter. Det innebär att vi på kort sikt 1-2 år har ett hårt arbete att göra för att öka byggrättsportföljen och sedan att säkerställa att den ligger på en stabil nivå.

Sist men inte minst, vad kan man som en investerare förvänta sig från Nischer under resterande del av året?

Som investerare kan man förvänta sig att vi fortsätter att utveckla Östersunds projektet och Ö-vik och därmed kommer vi succesivt att öka värdena på dessa fastigheter i våra böcker, vilket både kommer påverka balansen och resultatet. Som jag tidigare kommunicerat så arbetar vi för att byta lista och gå över till en större reglerad, det är vår målsättning att genomföra det under detta år, vi arbetar hårt för att fylla på i byggrättsportföljen så det är också något man kan förvänta sig se resultatet av.