Intervju med Nischer Properties VD Robert Vangstad


2020-12-04


VD Robert Vangstad

"Vad gäller vårt långsiktiga mål om att nå initialt 2000 byggrätter så har vi såklart flera intressanta spår på gång där en eller flera av dem kan och kommer att falla in."

Ni överlämnade nyligen projektet i Gävle till HSB, där ni tidigare kommunicerat ett totalt projektvärde om 30 MSEK. Hur ser ni på denna typ av entreprenadprojekt framgent?

I och med förvärvet av 20 % i modulfabriken Conpro SIA/OSTBY SIA har vi öppnat för att genomföra flera projekt där vi bygger åt andra. Projektet i Gävle med HSB Södra Norrland var förhoppningsvis det första i raden av flera. Vi är en fastighets/bostadsutvecklare som ser själva produktionen och de värden som skapas när vi bygger som en väsentlig del av vår identitet. Därmed är det naturligt att vi i mån av resurser och prioriteringar även bygger åt andra emellanåt.

Nischer har idag en omfattande byggrättsportfölj, finns det några byggrätter du vill lyfta fram som extra intressanta och hur ser du på att nå ert långsiktiga mål om 2 000 byggrätter?

Arbetet med att utveckla och få fram prisvärda byggrätter tar tid och måste ske med ett långsiktigt perspektiv. Vi har bevisat att vi har en framgångsrik modell för att bli tilldelade markanvisningar från kommunerna, både som direkt anvisningar men även i riktade tävlingar. Våra fem koncept tillsammans med vår förmåga att bygga kvalitativt och kostnadseffektivt i egen fabrik gör att vi är trovärdiga som byggare och partner till de kommuner vi är aktiva i. Byggrätten vi blev tilldelad i Luleå är väldigt intressant då den visar på bredden i vårt erbjudande. Där bygger vi ett helt kvarter för olika målgrupper med olika upplåtelseformer. Ungdomsboende, +55 boende samt för den aktiva familjen. Både bostadsrätter och hyresrätter.

Vad gäller vårt långsiktiga mål om att nå initialt 2000 byggrätter så har vi såklart flera intressanta spår på gång där en eller flera av dem kan och kommer att falla in. Alltid svårt att svara exakt när.

På den senaste presentationen nämnde du att ni avser övergå till IFRS samt kvartalsredovisning, kan du berätta lite mer om det och hur det kan komma att synliggöra värden i Nischer?

I tidigare presentationer vi gjort på kapitalmarknadsdagar så brukar vi lyfta fram vikten av att följa hur vi utvecklar vår byggrättsportfölj. Den avslöjar en viktig del av vår förmåga att driva och utveckla bolaget samt vilka framtida vinster man kan räkna med. Under nuvarande redovisningssystem (K3) så tar vi inte upp vår byggrättsportfölj i vår balansräkning vilket innebär en skev bild av vilka värden som finns i Nischer. Därav rubriken på min presentation samt slutsatsen från analysguiden som hävdar stora dolda övervärden. I och med IFRS så kommer vi att redovisa tillgångar och skulder till verkligt värde. Detta görs idag av de flesta bostadsutvecklare på marknaden så det blir enklare att jämföra Nischer mot andra bolag.

När det gäller kvartalsrapporteringen så är timingen utmärkt för det. Vi har under tidigare år haft ett eller inga projekt i produktion, men i och med att vi skalar uppå vår verksamhet och det under 2021 blir 2-3 projekt i produktion är det lämpligt för oss att rapportera mer frekvent till marknaden och aktieägare. Detta möjliggör även för oss att gå upp på en större lista, bättre exponering mot aktiemarknaden och därmed få ökad handel i vår aktie.  

Ni har idag två olika fokusområden och med ett tilltänkt nytt i form av förvaltning. Hur viktar ni idag fokus mellan dessa?

Naturligt ligger vår fokus fortsatt på projektutveckling av fastigheter, d.v.s. utveckling och förvärv av byggrätter samt att driva och utveckla detaljplaner och bygglov. Detta skapar förutsättningarna för våra andra två affärsområden. Men i och med att vi får fler och fler projekt i produktionsfas och via förvärvet av Conpro SIA så har vår Entreprenad-del blivit allt viktigare. Vad gäller vår förvaltningsgren som är under uppbyggnad så kan den växa både genom att vi bygger och behåller något eller några av de projekt som vi har i portföljen samt via möjliga förvärv.