Intervju med Medfield Diagnostics VD Stefan Blomsterberg


2021-01-18


VD Stefan Blomsterberg

"Vi har nu en bevisad hög prestanda i den första algoritmen och vi har därmed bevisat att vi klarar av att nå uppsatta mål och att arbeta med starkt fokus."

För de som inte tidigare har hört talas om Medfield Diagnostics, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Medfield Diagnostics huvudfokus är snabbare vårdprocesser för stroke och traumatiska huvudskador. Det tar idag för lång tid för dessa patienter att få rätt vård, det finns exempelvis inte diagnosverktyg i ambulanser och det behövs tidig guidning på akutmottagningar, där du ibland kan få sitta i några timmar i väntan på en första undersökning. I dag får enbart 1 av 10 korrekt behandling i rätt tid. Vi vill därmed minska risker för bestående hjärnskador vilka kan uppstå tidigt i processen. Skadorna kan innebära att delar av hjärnan dör permanent vilket leder till livslånga komplikationer. Utöver lidandet så kostar detta samhället enorma pengar, bara i EU läggs det 170 mdEUR per år på behandling av stroke och traumatisk hjärnskada.

Vi har därför tagit fram vår produkt Strokefinder™ MD100 vilket är ett bärbart instrument med AI som ska fungera som ett kliniskt beslutsstöd vid utvärdering och prioritering av misstänkta akuta hjärnskador.

För att undersöka och lokalisera skador i hjärnan används olika bildgivande tekniker så som datortomografi (CT-röntgen) eller magnetkameraundersökning (MRI). Dessa avancerade utrustningar skapar mycket detaljerade bilder av hjärnan och finns på de flesta sjukhus i Sverige. Medfield Diagnostics mikrovågsteknik + AI kompletterar dessa medicinska bildgivande tekniker och fungerar som en första screening utanför sjukhusen, direkt vid skadeplatsen, för att kunna detektera stroke och utesluta blödning i hjärnan. Detta ökar möjligheten att snabbt påbörja behandling redan i ambulansen.

Ni har en spännande teknologi som kan användas inom flertalet områden, finns det något område ni satsar extra på idag och hur ser ni på framtida applikationsområden?

Mikrovågstekniken lämpar sig väl för undersökning av huvudet. Det gör att bolaget har ett starkt fokus på just huvudrelaterade skador och sjukdomar. Men det finns naturligtvis ett behov av att fortsätta utveckla ny teknik inom flera segment inom det medicintekniska området som alternativ till dyra bildgivande enheter. Förutom skador i hjärnan, har mikrovågsteknik flera lovande tillämpningar som visat stor potential till exempel inom blödningsdetektion i bröstkorg och buk och inom bröstcancerdiagnostik.

Ni har idag flertalet studier igång, skulle du kunna ge en uppdatering kring dessa?

Strokestudier

VGR01, strokestudien på Sahlgrenska sjukhuset (SU) i Göteborg har varit igång i några år men är lite stukad av pandemin. Studien kan utvecklas ytterligare och vi har ett kreativt samarbete med SU och med Göteborgs Universitet. 

MODS, multicenterstrokestudien i Stavanger och Bergen i Norge har periodvis haft lägre kapacitet grund av pandemin men har hög ambition för 2021. Luftambulansen i Stavanger och Bergen är med i studien och vår delägare Equinor inkluderar patienter på en oljeplattform i Nordsjön, vilket vi ser stor potential i. 

HMRI i Australien har under perioden inkluderat med normal kapacitet och vi har ett fortsatt bra samarbete med en av världens främsta strokeforskare. De arbetar med att ta fram ett protokoll och fortsätter med förberedelserna för en ambulansstudie i Newcastle.

Traumastudier

MBI01, traumastudien i Helsingborg med MD100 och biomarkörer för identifiering av traumatisk hjärnskada är godkänd av Läkemedelsverket och startar nu upp. Här får vi ta del av kliniska data som vi använder för att öka prestandan i algoritmen för detektion av traumatiska blödningar.

MINT, Dialogen med Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) är genomförd och studien är godkänd. MHRA är den Brittiska motsvarigheten till Svenska Läkemedelsverket. Under två år kommer 500 patienter på King’s College Hospital och St George’s Hospital, två av de största traumacenter i Storbritannien, att medverka i utvärdering av Strokefinder MD100. Studien är ett viktigt steg i att fortsätta utveckla mikrovågsbaserad skanning för detektion och diagnostik av blödning i huvudet till följd av yttre våld, så kallad traumatisk huvudskada. Här understödjer Kent Surray Sussex Air Ambulance Service projektet med utvärdering av MD100 i luftambulanser.

 Viktigt att poängtera är att de här studierna inte behöver slutföras för att få data utan denna erhålls kontinuerligt från alla studier vilket innebär att vi kan jobba med prestandautveckling över tiden.

Hur arbetar ni med försäljning?

Försäljningen sker främst via Key Opinion Leaders i Norden, England och Australien. Sen har vi naturligtvis närvaro och syns bland relevanta aktörer på många intressanta marknader. Vi har även påbörjat bearbeta kunder via traditionella försäljningskanaler till exempel de Svenska regionerna, och har kontakt med Tandvårds och Läkemedelsförmånsverket (TLV) kring subventionering och ett ordnat införande.

Om du för en investerare skulle belysa något som är extra intressant att bevaka under 2021 gällande Medfield Diagnostics, vad skulle det i sådana fall vara?

CE-märkningen är såklart i fokus men jag skulle även vilja säga nya kliniska samarbeten – vilka leder till långsiktiga och starka relationer. Det lägger grunden till ett framgångsrikt införande av tekniken och vidare till ökad försäljning.

Kan du nämna tre anledningar till varför Medfield Diagnostics är en bra investering idag?

  1. Vi har nu en bevisad hög prestanda i den första algoritmen och vi har därmed bevisat att vi klarar av att nå uppsatta mål och att arbeta med starkt fokus. Vi har en bra organisation med väldigt kunniga medarbetare.
  2. Vi har en stabil ägarkrets med långsiktiga ägare. Grundarna är fortsatt aktiva och flera av de större ägarna har varit med sedan starten. Vi har dessutom Equinor som en strategisk partner.
  3. Vi är lågt värderade idag gentemot peers.