Intervju med Luxbrights VD Mats Alm


2023-08-28


VD Mats Alm

Ni har presenterat er halvårsrapport för 2023. Kan du börja med att sammanfatta ert år såhär långt – vad är du nöjd med och finns det något du tycker att ni kunde gjort ännu bättre? 

Jag är nöjd med vad vi har uppnått såhär långt i år där vi kommer allt närmare ett kommersiellt skede. För varje månad som går når vi nya nivåer där vi successivt gör operativa framsteg och stärker vår kompetens, såväl som att vi framgångsrikt har fortsatt att attrahera mycket meriterade medarbetare. Jag ser detta som ett enormt kvitto på hur pass attraktiv Luxbright är, både som branschaktör och som arbetsgivare.

Det är viktigt att förstå att det vi gör just nu är att etablera en tillverkningsprocess och den måste fungera hela vägen, från A till Ö. Det är svårt att säga vad vi kunde ha gjort bättre, men i efterhand är det klart att vi skulle kunna ha investerat ännu mer kapital för att kunna börja leverera färdiga produkter ännu tidigare. Samtidigt går det inte att pressa på för hårt utan allt måste ske stegvis för att tillverkningsprocessen ska bli hållbar över tid, och ur ett investeringsperspektiv så är det viktigt att balansera möjligheter med riskmedvetenhet.  

Hur har arbetet under de senaste månaderna fortlöpt kring verifieringen av er tillverkningsprocess för M-serien?

Vi har två externa processer; en för specifikt glasarbete och en för vätgasanlöpning, d.v.s. att metaller rengörs och förbereds för nästa processteg. Den sistnämnda processen hanteras av en aktör i England men då den visat sig ha brister har vi valt att vidta åtgärder. Ett beslut har fattats att flytta hem denna process till våra egna lokaler, vilket även går hand i hand med vår strategi Made in Sweden. Med hänsyn till detta så har verifieringen av vår tillverkningsprocess fortlöpt väldigt bra där vi får djup kunskap om varje liten detalj och med nära tillgång även till extern kompetens, exempelvis via Chalmers, har vi kunnat fortsätta att ta viktiga steg framåt i bra takt. Under augusti kommunicerade vi även att ytterligare två personer påbörjade sin anställning hos oss och med deras bakgrund och kompetens, tillsammans med resten av teamet på Luxbright, känner jag mig tryggare än någonsin i vårt arbete.

Ni har som nämnt nyligen rekryterat två nya medarbetare. Hur ser du på Luxbrights personalbehov under kommande kvartal?

Vi känner oss nöjda med den personalbas vi har och i dagsläget ser jag inget direkt behov av att rekrytera fler medarbetare.

Jämfört med för exempelvis ett år sedan, upplever du en skillnad i antalet aktiva dialoger med aktörer verksamma inom röntgenindustrin, där ”aktörer” kan vara allt från potentiella kunder, partners eller leverantörer? Märker du någon skillnad i intresset kring Luxbright?

Vi får fler och fler förfrågningar, allt från nya aktörer till gamla spelare och jag ser ökade möjligheter att börja leverera ut till marknaden – den kommersiella uppsidan är högre än någonsin. Det vi behöver arbeta med nu är fortsatt att göra Luxbright redo att kunna möta efterfrågan, d.v.s. att vi kan börja producera och sälja produkter i kommersiell skala. 

Vad kommer vara ditt och Luxbrights primära fokus under resten av 2023?

Att börja skicka produkter till kunder så att de får testa, trycka och prova, för att sedan kunna börja leverera större volymer och öka vår omsättning.