Intervju med Kontigo Cares VD Ulf Kindefält


2020-06-25


VD Ulf Kindefält

"Vi har en lösning som är skalbar och lätt kan utökas i volym utan att skapa några större kostnader, vilket gör att varje licens blir väldigt lönsam med bra marginal."

För de som inte tidigare har hört talas om Kontigo Care, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Kontigo Care är ett relativt litet bolag som grundades år 2013 för att ta oss an utmaningen med att det inte fanns en tillfredställande uppföljning inom beroendevården. Vi har sedan dessa arbetat med att utveckla en lösning som kan användas för att förutse återfall baserat på omfattande datainsamling, där vi idag har vår plattform Previct som revolutionerar arbetet för beroendevården med ett digitalt arbetsverktyg som möjliggör realtidsanalys och att återfall kan förutses. Vår lösning är molnbaserad där en vårdgivare, t.ex. en behandlare inom kommunen, sätter upp mål och uppgifter som användaren följer varje dag. Här kan ett mönster utläsas och således kan det upptäckas om det sker några avvikelser och därmed få tidiga signaler som visar om ett återfall kan vara förestående. Att då som vårdgivare kunna se hoten för återfall i real- och förtid är ju såklart extremt värdefullt. Följsamheten i vårdgivandet blir också väldigt transparent och tydligt vilket gör att man på ett bättre sätt kan följa upp och vårda personen.

Skulle du kunna berätta lite mer om hur er intäktsmodell fungerar, och hur ni driver intäkter genom era affärsben idag?

Vi tar betalt per licens som vi säljer, dvs. per patient och månad. En normal behandling varar i genomsnitt under ungefär 6 månader, varför vi ofta tecknar våra licensavtal på tre, sex eller tolv månader där prisnivån är fallande ju längre bindningstiden är. Vår modell resulterar i att vi får bra återkommande intäkter och mer förutsägbara kassaflöden. Idag får vi allt fler avtal som tecknas på längre tid än innan, vilket jag ser som ett tecken på att marknaden och användare i allt högre utsträckning upptäcker värdet i vår lösning. Previct kan användas för vård av både alkohol- och spelrelaterade problem.

Ni har idag ca 480 licenser på den svenska marknaden och avtal med 128 idag av Sveriges 290 kommuner. Vilka faktorer och aktiviteter bedömer du vara viktigast för att ni ska kunna fortsätta öka er licensaffär?

Vi välkomnar nya kommuner men satsar på att växa inom våra befintliga. Vår del av vården förknippas ofta med stigma, och är lite skymundan, varför vi arbetar intensivt med att skapa ett ”breddinförande” i befintliga kommuner, samt då även etablera avtal med större kommuner. Avtal med större kommuner kräver dock att vi måste komma längre in i beslutsorganisationen vilket innebär längre ledtider. Likväl är det arbetet väldigt viktigt för oss.

Coronavirusets framfart har stora påverkningar på ekonomin och många företag blir drabbade. Hur tror du att Kontigo Care kommer påverkas av Covid-19 under resten av 2020?

Överlag så ser vi en ökad efterfrågan av våra tjänster, men samtidigt ser vi trögare beslutsprocesser till följd av att myndigheter och organisationer är upptagna med andra rådande kriser inom t.ex. vården och äldreboenden. Jag tror att vi kommer komma in i ett läge där vi kommer se en normalisering kring lösningar likt våra där de blir mer standard. Organisatoriskt har vi inte permitterat någon och de fysiska mötena har vi ersatt med digitala lösningar. Såklart är det lite mer utmanande än att göra det fysiskt, men överlag skulle jag ändå säga att det fungerar bra för oss.

Om du för en investerare skulle belysa något som är extra intressant att bevaka under resten av 2020 gällande Kontigo Care, vad skulle det i sådana fall vara?

I det korta perspektivet skulle jag säga att det är att följa vår tillväxt i spåren av pandemin, där tillväxten förhoppningsvis tar ett språng till följd av den digitala acceptansen som nu sker. I andra vågskålen så har vi såklart kommunernas ekonomi som vi förvisso tror kommer kompenseras av statligt stöd, men likväl är en riskfaktor. Många ser ju att de hälsoekonomiska vinsterna kan bli större över tid, vilket gynnar oss och vår tillväxt.

Sen hoppas vi såklart se resultat från internationella expansioner under resten av året. Även inom andra länder så öppnas ögonen upp för digital e-hälsa, och det är mycket enklare att ta upp dessa diskussioner idag där aktörer är betydligt mer mottagliga för digitala lösningar och lösningar likt de vi kan erbjuda. Idag bearbetar vi ju bl.a. den holländska marknaden samtidigt som vi tittar på andra internationella marknader också. I Sverige finns dock fortfarande mycket att göra, de 480 licenser vi har idag är ju knappt 10 % av den marknad vi adresserar.

Kan du nämna tre anledningar till varför Kontigo Care är en bra investering idag?

  1. Vi är en etablerad aktör som har visat att vi kan växa och bära oss själva. Vi har en lösning som är skalbar och lätt kan utökas i volym utan att skapa några större kostnader, vilket gör att varje licens blir väldigt lönsam med bra marginal.
  2. Vi har en mycket dedikerad och skarp organisation med kombination av både hjärta och hjärna kring hur man bygger dessa prediktioner för framtiden som gör vår lösning unik. Vi sitter med en datamängd som är väldigt ”ren” och innehåller så otroligt mycket fakta och kunskap som gör att vi kan plocka fram nya digitala biomarkörer som hjälper behandlare att förutse återfall. Jag tror att vi över tid kan bli det självklara valet inom beroendevård.
  3. Vi har redan tagit en bra del av vår adresserbara marknad, vilket visar att vi har ett proof-of-concept, samtidigt som jag ser att det finns en väldigt stor andel av marknaden kvar att vinna. Det ger oss således utrymme att fortsätta växa och skala upp vår volym, vilket jag tror kommer kunna driva ett bra värde för våra ägare och investerare.