Intervju med IVISYS styrelseordförande Jakob Kesje


2020-04-17


Styrelseordförande Jakob Kesje

"Nuvarande kundportfölj representerar potentiella framtida order till ett värde om 250-300 MSEK inom en 5 års period, samtidigt som vår nuvarande produktportfölj har kapacitet till ytterligare samma volym vid nya kundvinningar."

För de som inte tidigare har hört talas om IVISYS, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Vi är ett företag som riktar in sig på industriell kvalitetssäkring där vi använder kameror och mjukvara för att kontrollera produkter i produktionsverksamheter. Vi tillhör automotatiseringsmarknaden där vad som kallas ”Industri 4.0” är i full gång för att förbättra produktionsleden i större fabriker. Vårt erbjudande är likt när en robot ersätter armar och ben i produktionen, men vi ersätter ögon och operatörens minne och granskningsprocess, och det med mycket större tillförlitlighet och noggrannhet än det mänskliga ögat.

Det hela började i 2013, när vi utvecklade en mjukvara, baserat på våra patent, för avsyningsprocessen som var intuitiv och enkel att använda av operatörer utan förkunskap om vision. Vi upptäckte dock fort att även om industriaktörer såg det smarta i produkten hade de ingen önskan om själva att sätta upp egna vision lösningar i sin produktion. Företagen ville att vi skulle ta fram helhetslösningar till dem istället.

Så från att vara ett mjukvarubolag som utvecklade mjukvara till industriell avsyning, var vi nu tvungna ta fram helhetslösningar som inkluderade både hård- och mjukvarukomponenter. Då vi inte hade erfarenhet eller kompetens inom hårdvara valde vi att köpa ICS i Stockholm, som hade mer än 20 års erfarenhet inom tillverkning av avsyningslösningar till industrin. Då utvecklingen av mjukvaran var långt kommen, flyttade vi all kompetens från Danmark till IVISYS Sweden (Tidigare ICS) kontor i Stockholm, där IVISYS nu har hela sin produktion och utvecklingsavdelning. En del av våra helhetslösningar inom avsyningsmoduler har nu börjat serieproduceras, och fler är på väg. 

Utöver standardiserade helhetslösningar som riktar sig till en bred marknad, har vi också ett antal större kunder som har använt våra lösningar i kortare eller längre tid, och är mycket nöjda med våra avsyningsenheter och hur de skapar värden i deras processer. Vi har också insett att relationen mellan kostnaden för våra lösningar och besparingarna som våra kunder uppnår resulterar i väldigt korta återbetalningstider på investeringen. I dagsläget börjar det inkomma återkommande ordrar från fler av våra befintliga kunder vilket är mycket kul. Utöver ytterligare anläggningar efterfrågar våra befintliga kunder också serviceavtal och löpande övervakning, vilket ökar i takt med att antalet installationer ökar.

Det finns för närvarande ett stort intresse inom industrin att investera i automation och robotisering, och med produkter som är beprövade av större industrispelare ligger vi i framkant som relevant leverantör. Vi ligger alltså helt rätt i tiden och kan leverera på det som industrin efterfrågar, samtidig som vi hela tiden utökar vår produktportfölj med lösningar som kunderna efterfrågar, detta samspel med marknaden skapar en fin dynamik i vår affär.

Skulle du kunna beskriva hur en typisk process kan gå till när ni når ett avtal med en kund? Hur arbetar ni med försäljning? Måste ni utbilda kunden för att få dem att förstå att det finns ett behov av era produkter?

Störst fokus ligger nu på att öka volymer på existerande produkter, men parallellt och successivt utökar vi mängden produkter och marknadsområden. Vi har tidigare varit mycket på mässor etc. för att se vad kunderna vill ha för att på så vis anpassa våra produkter därefter – varför vi idag har ett riktigt starkt utbud i vår produktbas. En kund kan innebära enorma intäkter varför vi investerar mycket tid i säljprocesser, som kan vara långa, men som kan generera stora intäkter och är vår ekonomiska bas, medan vi fortsätter utöka vår produktportfölj.

Er omsättning ökade kraftigt under det fjärde kvartalet, samtidigt som rörelseresultatet också steg markant jämfört med motsvarande period under föregående år. Vad har varit de drivande faktorerna bakom den ökade omsättningen och det förbättrade rörelseresultatet?

Efter många kvartal har vi lagt ner mycket kostnader på initiala utvecklingsprojekt och forskning samtidigt som vi investerat mycket i säljprocesser som nu äntligen har gått i hamn. Vi har därutöver nu även fullt ut integrerat våra två olika verksamheter till ett i Stockholm samt rekryterat en ny VD med rätt kompetens för att ta IVISYS till nya höjder.

Vilka trender eller drivkrafter talar för att er omsättning kommer öka även framgent?

Det kommer fortsatt investeras kraftigt i automation inom industrin för att minska kostnader och beroende av fysiska medarbetare. Vi rider på vågen Industri 4.0 och det finns inte så många andra aktörer som har färdiga beprövade lösningar för att digitalisera en befintlig produktion med legacy maskiner utöver IVISYS. Vi kan samla ihop den data som behövs för att digitalisera och optimera en befintlig industriproduktion, utöver att samtidigt säkra kvaliteten av produktionen.

Hur påverkas IVISYS av Coronavirusets framfart?

På kort sikt kommer Coronaviruset inte påverka oss mycket, då vi har en underliggande orderstock som vi kan producera och leverera på. På ordersidan kan det bli problem med nya ordrar om krisen drar ut på tiden, men indikationerna från våra välmående kunder är att de vill investera sig ur krisen, på samma sätt som under 2008. Långsiktigt kommer Corona krisen påverka vår bransch positivt, då industrin med säkerhet kommer jobba ytterligare med att minska avhängigheten på medarbetare.

Om du för en investerare skulle belysa något som är extra intressant att bevaka under år 2020 gällande IVISYS, vad skulle det i sådana fall vara?

Jag tycker att man skall hålla utkik efter tre saker:

  • Återkommande order från tidigare kunder
  • Nya kundnamn
  • Nya produkter

När tror ni att ni kommer nå lönsamhet? Vad kommer krävas för att nå dit?

Vi riktar oss emot 30 % vinstmarginal och 70 % bruttovinst – den ekvationen kommer hålla när vi passerar break-even, och på sikt kan vår marginal bli ännu bättre, då vi har en relativt fast kostnadsbas. Vi ser med andra ord en bra skalbarhet i vår affär. Nuvarande kundportfölj representerar potentiella framtida order till ett värde om 250-300 MSEK inom en 5 års period, samtidigt som vår nuvarande produktportfölj har kapacitet till ytterligare samma volym vid nya kundvinningar. Men även om våra nuvarande kunder skulle kunna generera tillräcklig volym för att vi skall kunna vara vinstdrivande, så vill vi samtidigt fortsätta investera i att vinna ytterligare marknadsandelar och presentera nya produkter, så vi kan bli det globala storföretag som är vår ambition.

Kan du nämna tre anledningar till varför IVISYS är en bra investering idag?

  1. Vi har idag stora kunder som kommer driva vår omsättningstillväxt i takt med att de automatiserar deras processer.
  2. Vår kostnadsbas är relativt konstant samtidigt som vi har en god vinstmarginal som förväntas bättras än mer genom fler återkommande orders och serviceavtal. 
  3. Vi har en stor och bred produktportfölj idag vilket både skapar riskminimering samtidigt som den har en stor potential att ta ytterligare marknadsandelar.