Intervju med Insplorions VD Johan Rask


2022-12-02


VD Johan Rask

För de som inte tidigare har hört talas om Insplorion, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilka marknader ni adresserar?

Insplorion är ett clean-tech bolag som fokuserar på att ta fram vätgassensorer baserad på sin unika och patenterade sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS). Bolaget använder även teknologin inom forskningsinstrument. Den senare svarar idag för majoriteten av bolagets intäkter och säljs främst till universitet, såsom Chalmers Universitet, vilket även är det universitet som bolaget år 2010 skapades genom. Bolaget har nyligen valt att fokusera mot vätgas då störst kommersiell framgång ses inom vertikalen. Insplorions vätgassensorer är snabba och framförallt specifika för vätgas, något många andra sensorer inte är. Överallt där vätgas produceras, lagras, transporteras eller används kommer man vilja mäta vätgas. Antingen för att kontrollera processer där vätgaskoncentrationen är viktig, eller helt enkelt för att detektera om det finns vätgas där det inte skall finnas. Säkerhet är väldigt viktigt då vätgas är en högst explosiv gas.

Kan du berätta lite mer om er teknikplattform NanoPlasmonic Sensing, fördelarna med den och hur plattformen står sig mot konkurrerande aktörer med andra lösningar?

Med över 10 års erfarenhet har Insplorion skapat plattformen NanoPlasmonic Sensing, vilken är flexibel då den kan anpassas till olika sensormiljöer och mätkrav.

Ni har nyligen kommunicerat att ni valt att fokusera verksamheten mot vätgas, kan du berätta lite mer kring det samt vad ni förväntar er att det kommer ha för påverkan på intäkter och lönsamhet?

Idag står forskningsinstrument för den största delen av intäkterna, framöver förväntas vätgassensorerna vara den primära intäktsdrivaren. Därtill har tidigare verksamhetsområden som inte har tekniska och gynnsamma marknadsförutsättningar nedprioriterats för att fokusera på vätgas som har mer fördelaktiga marknadsutsikter. Vätgas kommer vara en nyckelfaktor för att kunna ställa om till en hållbar värld. En tydlig fokusering mot attraktiva segment väntas skapa förutsättningar för en positiv utveckling för Insplorion.

Ni har en uttalad förvärvsstrategi. Kan du utveckla lite kring det och vad ni söker?

En förutsättning för att genomföra ett förvärv är att synergier mellan bolaget och vår befintliga verksamhet uppstår. Det är exempelvis fördelaktigt att vara storleksmässigt större samt att förvärvet kan accelerera tillväxttakten genom att bland annat ha en befintlig kundbas som Insplorion kan dra nytta av. 

 Om 3 år, vart ser du att Insplorion är då?

Under de kommande tre åren ämnar Insplorion ha utvecklats till ett kommersiellt företag i linje med vår strategi. Detta möjliggörs genom att dels fortsätta bevisa teknologin i kundfinansierade vätgasprojekt, dels genom nya samarbeten och/eller förvärv.

Kan du nämna tre anledningar till varför Insplorion är en bra investering idag?

  1. Exponering mot en marknad som globalt väntas se investeringar motsvarande ca 500 MdUSD till år 2030.
  2. Insplorion har en unik och mångsidig teknik som potentiellt kan anpassas till alla steg i värdekedjan.
  3. Över 10 års erfarenhet med ett motiverat team.