Intervju med Inissions VD Fredrik Berghel


2023-12-20


VD Fredrik Berghel

För de som inte tidigare har hört talas om Inission, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilka marknader ni adresserar?

Inission består av två delar, en kontraktstillverkardel och en OEM-del, som står för 75 % respektive 25 % av omsättningen. Det vi gör är att vi tillhandahåller tillverkningstjänster på kontrakt inom industrielektronik som klassas inom segmentet ”high mix low volume”, vilket innebär att vi tillverkar flera mindre produktserier åt våra kunder. Vi har ett ekosystem av fabriker runt om i Norra Europa och de produkter som vi tillverkar skeppas ofta världen över, antingen genom våra egna kunder, eller genom oss själva då vi kan vi bistå med logistiktjänster.   

Kan du berätta lite mer om era tjänster, och hur ni skiljer er från konkurrerande aktörer?

Den stora skillnaden är att vi, inom vår storlekskategori, befinner oss nära våra kunder samt att vi kan erbjuda en komplett service, där vi förutom att tillverka själva produkten, kan utveckla och designa nya produkter, samt bistå våra kunder med eftermarknadstjänster, så som service eller omdesign av produkter. Detta gör oss till en aktör som sticker ut och skapar mervärde för våra kunder.  

Givet era historiskt framgångsrika förvärv, hur planerar ni att allokera ert kapital framöver? Och vad baserar ni era kapitalallokeringsbeslut på?   

Framöver vill vi använda vårt fria kassaflöde till tre saker, vi vill dels växa organiskt med 10 % per år och vi kommer att använda en del av kassaflödet till att finansiera den resan. Vi vill också använda kassaflödet till att kunna växa genom förvärv, och beträffande förvärv kommer vi att leta efter bolag som är välskötta och har uppvisat god finansiell historik. Historiskt har vi gjort några turnarounds men det finns inga planer på det för tillfället. Utöver att finansiera tillväxten har Inission en utdelningspolicy som innebär att 30 % av vinsten ska delas ut till bolagets aktieägare.

Kan du berätta lite om hur ni ska nå era omsättnings, och lönsamhetsmål? Vilka utmaningar ser du för att lyckas med detta?

Vi vill på medellångsikt växa med 15 % per år, varav 10 % organiskt och 5 % genom förvärv och vi leverera en EBITA marginal på 9 %. Basen för den organiska tillväxten bygger på att vi i grunden ser ett flertal trender som gynnar vår affär som exempelvis hemflytt av produktion, och elektrifiering. Detta bidrar till en god underliggande tillväxt i marknaden som bör kunna driva på den organiska tillväxten. Vi gör just nu en intern omstrukturering där vi flyttar våra fabriker och försöker förbättra våra interna processer för att bli effektivare. Samtidigt planerar vi på att börja utvinna synergier mellan de olika enheterna, som exempelvis centralt inköp och sälj. Om vi också lyckas växa organiskt i större grad än vi gjort historiskt, ser vi stor potential i att lyckas nå våra lönsamhets och omsättningsmål.  

Om 3 år, vart ser du att lönsamheten är då?

Vi vill kunna leverera en EBITA marginal om 9 %. För tredje kvartalet 2023 levererade vi en EBITA marginal om 8,8 % vilket visar att vi rör oss i rätt riktning.  

Kan du nämna tre anledningar till varför Inission är en god investering idag?

Först och främst anser vi att Inission är ett stabilt bolag med god finansiell historik som över tid har vuxit stadigt och alltid visat lönsamhet.  

För det andra ser vi att vi har en inneboende förmåga och rätt förutsättningar för att fortsätta på denna vägen och på medellångsikt kunna växa med 15 % per år och förbättra marginaler ytterligare. Vi som driver bolaget har också en lång och gedigen erfarenhet från branschen, och vi är storägare i bolaget vilket gör att vi har ”skin in the game” och det gör oss till rätt personer till att driva bolaget vidare och skapa aktieägarvärde.  

För det tredje tycker jag att vi jämfört med andra kontraktstillverkare är mindre känt på aktiemarknaden inom en bransch där vi estimerar stark tillväxt framgent.