Intervju med iApoteks VD Conny Palmkvist


2020-04-02


VD Conny Palmkvist

"För oss är det viktigt att arbeta utifrån en strategi som resulterar i fortsatt tillväxt med bibehållen lönsamhet, en strategi som vi bedömer kommer generera bäst avkastning och värde för våra aktieägare över tid."

För de som inte tidigare har hört talas om iApotek, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

iApotek är en apoteksverksamhet med både fysisk butik och online-verksamhet. Apoteksbutiken som drivs av farmaceut har tillstånd av läkemedelsverket och kan erbjuda sina kunder receptbelagda läkemedel. Via online-verksamheten bedrivs försäljning med receptfria läkemedel och egenvårdsprodukter. Sverige är den primära marknaden och här satsar vi på att successivt ta större marknadsandelar.

Hur skiljer ni er, utöver storleksmässigt, från ett bolag som exempelvis Apotea? Hur konkurrerar ni mot bolag som Apotea?

Rent sortimentsmässigt så har vi ett liknande utbud som många andra apoteksaktörer. För att sticka ut och särskilja sig från konkurrenterna så handlar det för oss om att hitta nischer inom marknaden där vi strävar efter att inkludera specifika produkter i vårt sortiment och således nå en särskild målgrupp. Att vara billigast och ha lägst pris räcker inte idag, ett stort fokus för oss är att även kunna erbjuda en bra användar- och kundupplevelse, i kombination med ett mer unikt sortiment.

Ni har ökat er omsättning kraftigt sedan år 2017, och gått från en omsättning om ca 1 MSEK till ca 47 MSEK. Vad har varit de drivande faktorerna bakom detta?

Om vi backar ett par år så är det klart att de strategiska förvärv som vi gjort har drivit på omsättningen ordentligt. Men även efter att förvärven har genomförts så har vi växt bra även organiskt, en tillväxt som vi skapat helt med hjälp av egna medel och genom att hela tiden återinvestera vårt positiva kassaflöde. Vid flera tillfällen under 2019 har vi kunnat presentera nya försäljningsrekord, där vår tillväxt och dessutom positiva EBITDA-resultat hade aldrig varit möjligt utan det hårda arbete och de fantastiska insatser som dagligen utförs av alla våra medarbetare i koncernen.

Hur påverkas iApotek av Coronavirusets framfart?

Många apotek upplever en kraftigt ökad efterfrågan och försäljningstrycket är minst sagt hårt. För vår del blev det extra hårt där vi lyckades få till det väldigt bra med bl.a. våra desinfektionsprodukter där vi haft en väldigt god lagertillgång under senaste veckorna. Det har givit oss en bra skjuts i försäljningen.

Om du för en investerare skulle belysa något som är extra intressant att bevaka under 2020 gällande iApotek, vad skulle det i sådana fall vara?

Utöver att bevaka hur vår försäljning av specifika produkter och sortiment utvecklas, tycker jag att man som investerare borde följa hur vi i exempelvis rapporterar och kommunicerar kring våra framtidsstrategier och framtida lösningar. Vi är ju fortfarande ett relativt ungt företag och ännu ganska nya i den konstellation vi har idag i vår koncern, varför det fortfarande finns mer värde att realisera över tid.

Hur ska ni arbeta för att öka er lönsamhet?

Vi arbetar efter devisen att växa med lönsamhet, och i grund och botten så genererar våra dotterbolag vinst på sista raden. Den vinsten gör ju ingen större nytta av att ligga på hög i en balansräkning, varför vi aktivt arbetar med återinvesteringar i vår verksamhet. Det är klart att vi skulle kunna minska exempelvis vår marknadsföring och således få upp våra rörelsemarginaler, men det är ett kortsiktigt tänk och vi arbetar långsiktigt. Att fortsätta investera i vår tillväxt är således en fortsatt viktig punkt för oss och är en strategi jag ser kommer bidra till fortsatt ökad försäljning samt en större marknadsandel.

Kan du nämna tre anledningar till varför iApotek är en bra investering idag?

  1. Branschen vi verkar inom är minst sagt spännande, den är växande och expansiv. Om man tittar på e-handel generellt så står apoteksindustrin ännu för en förhållandevis låg andel idag. Jag bedömer att denna andel kommer att växa och det är något vi är väl positionerade för att kunna kapitalisera på.
  2. Vi är ett ungt företag med stor potential. Att vara liten kan vara en stor fördel, vi har inte så mycket att försvara men väldigt mycket att vinna där vi har goda förutsättningar för att ta en större andel av marknaden. Vi ser oss själva som en av uppstickarna i apoteksbranschen, likt Meds och Apohem. Vi tror att med vår grundläggande struktur har vi alla förutsättningar som krävs för att bygga upp en konkurrenskraftig apoteksverksamhet.
  3. För oss är det viktigt att arbeta utifrån en strategi som resulterar i fortsatt tillväxt med bibehållen lönsamhet, en strategi som vi bedömer kommer generera bäst avkastning och värde för våra aktieägare över tid.